EM KHNG  NGU NGƠ.....

 
Em ni yu anh em dại khờ
Bn anh , c b qu ngu ngơ
Anh như chiếc bng bn đường vắng
Vừa muốn  m anh bng đ mờ
 
Anh biết em đu c dại khờ
Gi vờ lm bộ vẻ ngu ngơ
Từ trong mảnh đất  yu thương đ
Đ nẩy sinh  mầm hạt biệt ly
 
Anh c trch g em gi đu
Mấy  ai trọn vẹn thuở ban đầu
Lm sao tm được tnh vĩnh viễn
Đy đoạ lm chi chuyện mai sau
 
Xin cảm ơn em  cảm ơn đời
Tnh yu ảo ảnh cũng đnh thi
Vẫn nghe xao xuyến niềm vui trước
M ngỡ như mnh chưa biết nhau
 
tn thất ph sĩ
06/08/04
 
 

trở lại