Hơn hai mươi năm lưu lạc


Hơn hai mươi năm đnh đoạn
Ti theo biển ra đi
Qu hương ơi ! tha thiết
Hm nay hăm hở ti về

Thnh phồ đầy bụi bặm
Hon Da như chong chơng
Ti nhắm mắt qua đường
Mạng người thua con kiến

Tuổi thơ xưa bắt bướm
p trong tập học tr
Ti về giữa phố chợ
Em b du mẹ gi
V số mời ti mua

Ti ni tiếng mẹ sinh
Nhiều khi khng ai hiểu
Người ni tiếng Việt Nam
Đi lc ti ngẫn ngơ

Một hạt muối cao cấp
Khuyến mi một tnh yu
Tất cả l đỉnh cao
Của tr tuệ loi người
80 mươi  triệu  ai ơi
Hơn một triệu lm người
Cn lại l su bọ

Ti về sống với su  
Hơn hai mươi năm lưu lạc
Trở về bao đổi thay
Dn ngho ngho xơ xc
Người giu đếm đ la
Với bao nhiu quyền thế
Đ cổ người dn lnh

Vẫn hnh cong chữ S
Nhưng thịt da nt nhừ
Qu hương giờ đu nhỉ
Thm một lần gi từ
Bay theo gi theo my
Thi khng cn hăm hở
Một lần trở về thăm
Trời xa vẫn khắc khoải
Nối tiếp đời lng du
Tn Thất Ph Sĩ

 

trở lại