hận


-Hận-
"mỗi ngy 1 nỗi hận
khắc su nơi đy lng
tưởng như lng ho đ
ngng chờ 1 ước mơ

dấu xưa tri mất rồi
tất cả đ xa vời
chỉ cn lại nước mắt
tun hai dng xt xa

trời sinh ra l ta
đời cho ta bất cng
chỉ c bấy nhiu thi
một đời người bạc bẽo

mu ti si mất rồi
mắt đỏ chất hờn căm
muối đọng cht trn lưỡi
lửa ngụt trn trong tim

ti thề trước tối cao
của tột đỉnh quyền năng
c cha trời chứng gim
bn linh hồn quỉ dữ
huỷ hoại chất tnh thơ

sẽ c ngy quay lại
trả những g phải trả
lm những g phải lm
của dạ th mặt người
của bng tối pha sau


cupid_in_love84 - 14/05/2004

Trở lại