Hnh như nắng Hạ 
vẫn cn trong Thu

                                                                                                     

 

Cuối H,

lại c gi Thu .

Đầu Thu ,

lại c nắng H gieo vui .

Trong em

Thu, Hạ tơ vương ,

Trong em,

mưa nắng ngất ngy muộn phiền .

Hạ qua ,

nắng vẫn ngủ yn .

Thu về ,

nắng bỗng giật mnh mộng mơ ....

 Bốn ma thay đổi khng thi

Gi mưa đ c ng Trời cưu mang .

Tương tư đứng ngẫn mơ mng .

Nhn gian vốn dĩ lo toan chuyện ny .

Nắng h lấp l,loay hoay  ,

Trong khi Thu đ ở ngay trong vườn .

Sng ra hong nắng Thu hờn ,

Chiều về lại ngỡ Hạ cn bn hin.

Người ơi c cht niềm ring,

Em xin gởi nắng Thu hiền tặng anh .....

                                         

                                      Tuyết Phan Sng Hn                                               Thu 2005