LÀNG TÔI 

              
                               
                        Êm ái làng tôi nắng mới reo                         
        Mái ngói thay cho mái tranh nghèo
         Vài chiếc  thuyền  con nằm bến đậu
                            Bên bờ sông vắng nước trong veo                     

                                 Tiếng ai tṛ chuyện như hơi thơ?
                                  Làn gió mơn môi mắt ai chờ
                                  Hàng dừa xanh như t́nh ai đó
                                  Gọi tôi về t́m lại những ngày thơ

 

                                  Tôn Thất Phú Sĩ

 

Trở lại