L Thu rơi
 

Một chiếc l vng  rơi  

Nổi nhớ chợt giăng ngang  

Hai chiếc l vng rơi  

Nổi nhớ bỗng dng cao  

Ba chiếc l vng rơi  

Nổi nhớ vụt bay mất  

Giờ chỉ cn mnh em  

Ngồi đếm l vng rơi  

Nhn Thu đang thong thả  

Rơi từng l từng l  

Thu thay l ma H  

Thay lun mu đất trời  

Nn tnh cũng như Thu
Rồi tnh buồn vơ vợi

Như chiếc l Thu vng  

Rơi bn bờ quạnh hiu ......

.

                  Belgique ma Thu 2004
                   Tuyết Phan Sng Hn

 

 

 Trở lại