Lng khng Thu ...

 

Thu chợt về,
Khng đợi chờ...
Nắng vẫn vng,
My vẫn nhe. ,
Lng khng Thu,
Chợt  muộn phiền ...
Tim chơi vơi,
Nắng vng oi,
Hy chiếu sng
Cho tim ci ,
Mi ấm nồng ....


  
  Ma Thu 9-2004
        Tuyết Phan Sng Hn


Trở lại