MẸ ƠI BIỂN GỌI

 

 
 
Con ốc nhỏ chn mnh trong ct trắng
M trong lng chứa cả một đại dương
Gi vi vu từ ngn khơi vọng lại
Rồi th thầm từ hồn ốc mnh mng .
...................................
Mẹ sinh con nằm bn bờ  biển mặn
Mẹ ru con trong  chiếc vng đ đưa
Lời mẹ ru thiết tha như biển gọi
Vng trng trnh như con tu đong đưa
 
...........................
Con  xa mẹ từ tuổi học tr ra biển
Ngy xuống tu mẹ chẵng ni năng chi
Mi nước biển mặn  như mi nước mắt
Mẹ tiễn con lng biển gọi thầm th
 
.............................
Con d trng xe từng vin ct nhỏ
Giương ci cng che khuất nửa vầng trăng
nh trăng vng rơi trn trn biển vắng
Ngọt như dng sữa mẹ đ nui con
 
.....................................
Mỗi chiều chiều mẹ lang thang biển vắng
Cnh chim bay lng đng bng hong hn
Mẹ ơi mẹ giữa trng dương v mẹ
Lng mẹ bao la hơn biển Thi Bnh
dạt do *
 
tn thất ph sĩ
01 Mars 05

*Lời bi ht Lng mẹ của Y-Vn

 

Trở lại