mộng

mộng cũng phiu bồng

Bến sng sương đục chiều c tịch
Chim lẻ bay vo xoi cnh qua
Bng ni rừng su xanh mờ nhạt
Mộng cũng phiu bồng tận ci xa


hoang vu

Ngy thu đầy xc l kh
Nghe hoang vu rụng hư v mộng trần
Chiều nay sương khi bng khung
Giữa đời mỏi bước phong trần phồn hoa


 
nhớ nh 
 
Gi chiều my trắng vương vương
Bn trời đất khch m sương nhớ nh
Hong hn ngắm ni my xa
Đau hồn lữ thứ qu nh biển du

nguyễn tuyết trinh

 

Trở lại