Mồng Một Khai Bút

 

Mồng một khai bút

Nhớ bạn bè

Ngày Xuân

Thêm tuổi mặn nồng tim yêu

Ngày nào

Cũng Tết cũng Xuân

Cho đời luôn măi Xuân th́ nha anh  .

Chúc nhau

Một chút t́nh Xuân

Nhớ nhau

Một chút t́nh ḿnh năm xưa .

Cùng nhau cắp sách đến trường

Trao nhau cánh thiệp mừng ngày Xuân sang .

Giờ đây tuổi đă lớn rồi

Xuân về thêm nhớ những ngày c̣n thơ

              Tuyết Phan Sông Hàn 
                TẾT ẤT DẬU 2005

 

Trở lại