Một mai ....
 

Một mai ,em trở lại phố Đ ,
Sng Hn qu Nội vẫn cn như xưa ?
Nhớ em tc xo vai gầy .
M  nghe mằn mặn rt vo trong tim.....

 Rồi mai kia em trở lại qu nh ,
Sng Hn em đến để  nghe ngậm ngi .
Ging sng nước vẫn lặng lờ ,
Đưa em bn nớ sang sng lấy chồng ....

 Sng Hn hởi ,bao năm người cất giữ
Trả  lại em ngy thng với mộng mơ ....
Nhớ xưa em vội sang sng ,
Để anh khc hết một đời tội gh ....

Lỡ mai kia em chẵng trở về ,
Xin anh cất  giữ  nỗi  niềm ring mang .
Nước sng Hn vẫn lặng lờ  tri mi ....
Em gởi tnh em cả ging sng ..........

                                           

 
                                               Tuyết Phan (Sng Hn)    
                                                 Belgique ,11-4-03 AMN

 

Trở lại