Một ngày 75

(TP thân tặng các anh lính VNCH)

  Một ngày 75

Ta bỏ nước ra đi

30 năm

Xa xứ lưu vong …

Nơi quê nhà ,anh c̣n cha ….

Nơi quê nhà, em c̣n mẹ….

C̣n bao núm ruột chùm nhau...

Gạt nhanh nước mắt ,ngậm ngùi ra đi

Tháng tư bao cảnh thê lương .

Gia đ́nh ly tán ,quê hương điêu tàn ....

Giờ đây nơi chốn quê người

Anh ngồi nhớ lại ngậm ngùi riêng mang

Em ngồi nhớ lại rưng rưng giọt sầu ...

Tháng tư bỏ nước ra đi ....

30 năm dấu vết vẫn hằn trong tim ....

 

                                                     Tháng tư 1975-2005
                                                                   
Tuyết Phan Sông Hàn