Nắng chiều Xuân ..

 

Nắng chiều Xuân khi không mà chợt tắt

Xám mây trời xám cả hồn thơ

Nắng chiều Xuân khi không rời phố nhỏ

Cho ḷng chờ ủ rủ quạnh hiu

Nắng chiều Xuân  khi không rồi hờn rổi

Bỏ phố thưa hiu hắt buồn ghê

Nắng chiều Xuân khi không bỗng vội vă

Để Xuân về se lạnh thênh thang

Nắng chiều Xuân khi không rời cửa sổ

Cho em buồn tựa cửa đếm thời gian

Nắng mùa Xuân khi không chợt tắt

Đông đă tàn mà ngỡ mới vào Đông

Nắng ơi ! nắng mau về bên em nhé !

Hâm nóng t́nh em với bốn mùa .....

 

                                       TPSH

                             Đầu Xuân 2005

Trở lại