NGÀY XƯA HAI MÁI TRƯỜNG

Em ...cô học tṛ trường Sao Mai
Đôi mắt dễ thương sao hững hờ
Môi hồng chúm chím cười tinh nghịch
Như bảo thầm, anh là kẽ ngu ngơ
Hàng phượng trường em đă trổ bông
Vấn vương anh nhặt cánh phượng hồng
Mùa hạ đi qua rồi trở lại
Phượng hồng vẫn đỏ thắm trong anh
Phan châu Trinh những chiều trốn học
Đứng dưới gốc me trước cổng trường
Lá me xao xuyến niềm tâm sự
Không phải trường anh ... anh vẫn thương
 
 
Tôn Thất Phú Sĩ

 

trở lại