Ngy Xưa

                                                                                                     Nguyễn Minh Đức

Ngy xưa anh đứng bn trường

Tc cn mi biển,o vương mi tu

Tan trường ta quyện lấy nhau

My trời ngưng đọng dưới mu l thu

Du em cỏ vướng sương m

Nụ hn v tận sợ ph du bay

Rung rung em nu vng tay

Tưởng rừng chim ht thin thai ta về

Hồn hoang em thốt lời thề

Từ v chung vẫn trọn bề ban sơ

Mai anh vo biển mịt mờ

Em về c quạnh đợi chờ bng anh

Qua rồi  nghiệt lửa chiến tranh

Ta xy lều nhỏ bn cnh chim ku

                               

Nguyễn Minh Đức