NHỚ………

 

    
                                           Gom lá

                                                       Thu rơi

                                          Bậc  lữa

                                                         Đốt lên

                                        Đụn khói lam chiều

                                        Bay lên ngọn cây

                                        Nhớ mái tranh xiêu

                                        Quặn ḷng viễn xứ

                                        Bờ ao nhớ ánh trăng vàng

                                        Em đây cũng nhớ…..nhớ hàng tre xanh

                                        Nổi nhớ h́nh như cũng vô t́nh

                                        Dâng lên ngập cả hồn thơ dại khờ ……


 Tuyết Phan Sông Hàn 
 
Belgique một ngày mưa thật lớn

 

Trở lại