Đng Về NhBi Biển Tin-Sa

 


Tu neo cửa biển  mờ sương nhạt  
  Vch đ cheo leo  dựa lưng  đồi 
 
  Sng x trắng xo  khung trời mộng 
 
  Gi  buốt  hong  hn mưa rơi rơi 
  

 

Chơi vơi  mi ngi  hồn c quạnh    
  Ln khi  nh ai m dng sầu 
 
  Tin Sa  hiu hắt  ma đng lạnh 
 
  Bải biển triều dng  ct đổi mu   

 

  Bn ny khắc khoải nhớ  bn kia  
  Đ  Nẵng  buồn  theo gi heo may
 
  Hn giang nước chảy tung  ra  biển
 
  Qu hương cay đắng  lệ  vơi đầy    

 

  Tu đi  nhấp nh theo chn sng   
  Kiếp lưu vong  lỡ dỡ  một đời 
 
  Ngy nao  đau xt niềm ly biệt
 
  Cầm chắc trong tay vĩnh biệt rồi   

 

  C những con người nhiều cm thng  
  Con tim một  nhịp rất ấm  nồng
 
  Đất trời qu mẹ xy dưng lại
 
  Ta sẽ về thăm cả ni sng    

 

Tin Sa   cửa biển  tu nằm ngũ
Thở khi vu vơ  đầy n tnh
 
Bước phiu lưu một lần gt lại
 
Hoa nở  trong ma Đng lng du
     
 
 Tn Thất Ph Sĩ 
 Đng Paris    Dc.  03

trở lại