Nụ Hn Học Tr

 

 

 

Nhớ lm chi một nụ hn 


  Vụng về ngy đ  nụ hn mất  rồi  


  Chỉ  cn  st  lại  trong  ti 


  Bờ  mi   hồng  nhạt   bồi  hồi  xa  xi     

 
  Trường  xưa  lớp  cũ  một  thời 


  Đo  hoa  Quỳnh  thắm  một  đời vấn  vương 


  Người  đi  để  lại mi hương 


  Ti về  ngậm ngải tm hương đốt trầm  


  Mối tnh ti  rất lặng cm  


  Một mnh mnh  biết  dư m thuở no  


  Ln rừng xuống biển lao đao 


  Nụ hn ngy đ đi vo thin thu.

 

 

( Ma Thu Paris 2003)
PS

trở lại