Sự tích.....

 

 

Quả cau nho nhỏ

Lá trầu xinh xinh

Khi em c̣n bé

Tuổi vừa dôi tám

Người từ dâu dến

Bên cha bên mẹ

Cau trầu dưa lối

Không duyên có nợ

Nên dôi vợ chồng .

 

T́nh cô gái nhỏ

Thích mộng thích mơ

Thôi rồi dành quên

Mối t́nh dễ thương

Em bước sang sông

Dể anh một ḿnh

Bên bến Hàn Giang

Khóc hết một dời

Có duyên không nợ

Có trầu không cau

Nên t́nh ngậm ngùi ....

Ngàn thu nhung nhớ....

 

Tuyết Phan Sông Hàn

Tháng mười 2004

Trở lại