T́nh Đà Nẵng …

 

  

Ta yêu Đà Nẵng

Nhỏ nhoi ,

Yêu khói lam chiều

 Xa xăm

Bao năm hờ hững

rêu phong

Ta yêu  Hàn Giang

Con ḍ

Lững lờ khua nước

Ven sông

Ta đi ngh́n dặm

T́nh người

Xin dừng vội quên  ……

 

Tuyết Phan Sông Hàn 
Belgique 09-11-2004

 

Trở lại