thân chào mùa thu ...

heo may thỏ thẻ trở về
th́ ra thu đă gần kề bên hiên
ḷng ta lạc  giữa  vô biên
để nghe thu  đến nghiêng nghiêng dáng sầu
trăng thu theo gió về đâu
quanh ḿnh chỉ thấy một màu hoang  liêu .
yêu em  anh thấy yêu nhiều
mùa thu chắp cánh như diều bay cao
ḷng ta phiêu bạt phương nào
t́nh em dịu vợi thân chào mùa thu ...

 

tôn thất phú sĩ
21 sept 04
Paris ngày bắt đầu vào thu

 

Trở lại