Thu Sang

Đêm qua có  tiếng gió  về

Th́ ra Thu đă trở về bên hiên

Đêm qua thức suốt canh dài

Để nghe Thu hát những bài t́nh ca .

Thu về gió thổi lá rơi 

Lá Thu  ngập cả hồn khơi nổi buồn

Thu ơi, có biết em sầu

Nữa đêm Thu gọi canh thâu thêm dài

Đêm Thu có tiếng thở dài

H́nh như Thu cũng ca bài nhớ nhung .

Nhớ anh nhớ cả gịng sông,  

Nhớ anh mắt biếc không c̣n tơ vương

Thu sang thêm nhớ thêm buồn

Vừa cho mắt rũ môi nồng quạnh hiu

Tuyết Phan (Sông Hàn)
 
Thu sang 23 tháng 9 -2004

Trở lại