Tiếc thầm
(TPSH thân tặng gia đ́nh Hải Quân Đức)

Một buổi sáng mùa Xuân …..

Tàu anh cập bến Hàn Giang

Anh theo con nước xuôi gịng

Tiên Sa đồn trú ít khi về nhà

Giờ đây nơi chốn thành đô

Gặp người con gái ngày xưa yêu thầm

Nhớ xưa anh dại, anh khờ

Theo em chỉ biết âm thầm mà thôi ...

Bây giờ em đă sang sông

Để cho chim biễn ngậm ngùi tiếc thương 

Tuyết Phan Sông Hàn
                 Một buổi sáng mùa Đông 02-2005

 

 

Trở lại