TIẾNG HT NGY XƯA

 

Xin giữ cho nhau vi kỹ niệm
Thuở đầu đời cng chung mi trường
Em đứng một mnh bn cửa lớp
Ht vu vơ bi ht dễ thương

Bao nhiu năm mối tnh lận đận
Tuổi học tr em lm khổ anh
Nắng ma thu mu o em mặc
Rất hững hờ như l thu bay

Em đẹp qu thời em con gi
Suối tc mềm xo kn bờ vai
Trộm nhn em khi em lm dng
Sch vở rch nhu anh ngẩn ngơ

Mỗi lần ma thu về trước cửa
Nhớ tiếng ht no thuở xa xưa
Ngy xưa đ em một mnh đứng ht
Nắng ma thu mu o cũ phai mu


tn thất ph sĩ
24 Nov.04

 

Trở lại