TNH BIỂN V TNH  EM

 

 

 

Em v biển  tnh yu anh  rộng mở
    Biển trong hồn v em ở trong tim
   Anh l ct in đậm gt chn em
   Sng triều ghen hờn, dạt do vội xo .
 
   Con d trng ngẩn ngơ như muốn hỏi
   i mắt buồn v cớ em giận anh
   Nắng trải di  trn cnh buồm hiu quạnh
   Tưỡng mưa bay ướt mi tc dịu hiền
 
   Chiều xuống thấp con tu nằm yn nghỉ
   Ngy thng phiu bồng hải u cnh mỏi
   Gi trng khơi th thầm như muốn gọi
   Ngy mai ny anh vo biển xa em .
 
   Giọt nước mắt rơi đy v rớt đ
   Bao thương yu anh gởi cho sng rồi
   Tu  xa bờem hnh bng xa xi
   Với  biển cả em chịu nhiều thua thiệt
 
   Anh vẫn biết lng em v lng biển
   Trong như gương v tha thiết  rất nhiều
   Anh đi giữa  hai mối tnh tuyệt dịu
   Tuổi xun mnh trời đất cũng xn xao .

  
  Tn Thất Ph Sĩ
   Avril 2004

   

trở lại