Trăm năm anh theo biển

 
Trăm năm anh theo biển
Trăm năm  em  theo anh
Biển dỗi hờn dậy sng
Em dỗi hờn lặng thinh
 
Anh yu ngn khơi rộng
C tấm lng bao dung
Người yu anh b nhỏ
Thương mến mu thuỷ chung
 
Rạng đng vng rực nắng
Ci tu vang trong sương
Gi trng dương ro gọi
Tu vo biển thnh thang
 
Qu hương thời chinh chiến
Đi gn giữ bến bờ
Tu anh  xa xa  mi
Em nỗi buồn bơ vơ
 
Tn Thất Ph Sĩ
10/07/04

 

trở lại