Tuổi 50

 


Ci tuổi 50 ci tuổi vo mơ

Tc xanh đ  điễm thm vi sợi trắng  

Dng đi cũng hết cn chn so 

Loay hoay đ đến tuổi ng b 

Trầm ngm mỗi sng khi thức dậy 

Ly tr sen thắm tuổi 50, 

Uống tr ngắm cảnh cy hoa l , 

Nhn con cứ ngỡ , bng mnh năm xưa...

Tuyết Phan Sng Hn
11-2004

trở lại