tuổi mười tm


Ngy em 18 tuổi,
Bước xuống cuộc đời buồn,
Như chim con rời Mẹ 
Giang đi cnh nhỏ nhoi,
Chập chửng từng bước một,
Me dạy con chớ vội 
ời sẽ du dắt con.
Tuổi anh 20 đẹp.
V đất nước yn bnh.
Em 18 tuổi đời
Mất nước mất tất cả 
Anh bước vo cuộc đời,
Me du anh từng bước.
Anh uống giọt sương mai,
Ngỡ mnh uống sửa Mẹ
Rời xa vng tay Mẹ 
Chẵng c ai du dắt.
Em uống giọt nước mắt,
Nghe xt xa cuộc đời.
Me cũng như con gi.
Mất nước Me cn chi ????
Ngoi nước mắt tuổi gi.
ời cn hai hốc mắt.
ể dm tối chong đn
Cho qua một đời người... Belgique thang 4-2004
Tuyết Phan (Sng Hn)

 

trở lại