Về với người ta

 

 
Em đi về bn ấy với người ta
Anh ở lại giữ ve sầu ma hạ
Cnh phượng đỏ rụng đau lng ghế đ
Tnh yu đầu đau buốt nỗi chia  xa
 
Em lng mạn ươm tnh khng đng  nẽo
Muối xt lng tơi tả mộng ngy xun
Em c nghe tự tnh em gian dối
Sống v thường như con th đi hoang
 
Chợt bắt gặp một ci nhn lưu luyến
Kỹ niệm ngy xưa khng thể quay về
Đ một lần lầm lỡ sau cơn m
Tnh yu đ vẫn trong anh huyền dịu
 
Tn Thất  Ph Sĩ
Melbourne Dc. 2004
 

 

Trở lại