Xin Đừng Hỏi Biển

Người ơi ! sng gi trng khơi
Lng ta hạt muối mặn mi người tnh
Hỏi lm g cứ lặng thinh
Để nghe biển ht một bi tnh ca
Bờ ct trắng , chn trời xa
Gt chn kỹ niệm xt xa ngọn triều
Thuyền ra cửa biển tiu điều
Người đnh ở lại trăm chiều quạnh hiu
Sng cao bo nổi tơi bời
Thương nhau biển vẫn mun đời mu xanh

Tn Thất Ph Sĩ
giữa thng  5 / 04

trở lại