XƯA THẬT L XƯA

 

 

Ngy xưa xưa thật l xưa
Em ti tc ngắn giy cao m hồng
Trời hnh ti đứng ngẩn trng
Em ti tc ngắn m hồng ng lơ
Ti về nắn nt bi thơ
Con tằm trong kn nằm chờ nhả tơ
Tơ tằm chưa dệt thnh mơ
Con tằm đ chết mộng hờ thin thu
Trn đồi thng gi vi vu
C con bươm lượn nhởn nhơ cnh vng
Bướm sao cứ mi lang thang
Phấn hồng bướm thả mnh mang đất trời
Thuyền ti từ độ ra khơi
Biển xanh sng rộng chơi vơi giữa dng
Em ti m vẫn cn hồng
Đời ti vẫn cứ bềnh bồng Biển khơi

Tn Thất Ph Sĩ
29 Avril 2005

 

Trở lại