Yu Chậm Một Ngy

Thuở ấy  nh anh cch nh em
Con sng  uốn khc chảy m đềm
Hai bờ xui mi con đ nhỏ
Chở  nh trăng về bn pha em
Gặp em anh đ muốn lm quen
Nhưng sao em vẫn cứ v tnh
Theo em mn cả đi giy mới
Mn cả tim hồng mới lớn ln
Từ đ anh l kẻ khng hồn
Đi tm nh nắng cuối hong hn
Vết thương đầu đời   em đu biết
Bao ma l rụng vẫn cn đau
Rồi bỗng một ngy em hiểu anh
Tnh  ta vằng vặt  nh trăng rằm
L ngy anh xuống con thuyền nhỏ
Nợ tang bồng theo cuộc chiến chinh
Giy pht chia tay thật lạ kỳ
Dng sng si nước sng lao xao
Bờ chờ bến đợi đưa tay vẫy
Yu chậm một ngy khỏi biệt ly
 
Tn Thất Ph Sĩ

 

trở lại