Điện toán và ngôn ngữ Việt

KS Nguyễn văn Phảy 

Điện toán: Là một từ ngữ do người Việt ở hải ngoại đặt ra. Tiếng Anh gọi là computer. Trong nước gọi là máy vi tính. Ở đây chúng ta chỉ đề cập sơ lược về máy điện toán cũng như ứng dụng máy điện toán vào lănh vực truyền thông và ngôn ngữ.

V́ thời giờ có hạn, hơn nữa phương tiện để tŕnh bày cặn kẻ về phần điện toán hôm nay không có nên phần tŕnh bày về điện toán được cô đọng trong khả năng mà chúng ta có được.

Ban đầu từ ngữ điện toán cũng có ư nghĩa của nó. Điện ở đây là điện tử, điện truyền thông hay những ǵ liên quan tới điện để có thể phát triển ngành điện toán trong nhiều lănh vực. Tuy nhiên phần cơ bản nhất của điện dùng trong điện toán ở đây là điện một chiều. Từ đó nhà nghiên cứu về điện kết hợp với toán học để phát minh ra ngành điện toán.

Nguồn gốc :

Điện học do nhà phát minh người Mỹ t́m ra vào thế kỹ 19. Toán học th́ đă có từ ngàn xưa ở bên Tàu ví dụ như vị tướng Tàu đă dùng dạng toán ma trận (Matrix) để tính quân số. Nếu nói về nguyên tắc tính toán như máy điện toán bây giờ th́ máy tính của người Tàu đă được phát minh cách đây mấy ngàn năm.

Sự kết hợp như thế nào ?

Ví dụ trong toán học, bài tính cọng đơn giản 2+3 bằng 5 cho tới những bài toán cọng hàng triệu con số. Nhưng thay v́ con người phải tự cọng th́ nhờ một cái máy để làm việc đó thay cho con người và cho ra kết quả chính xác. Muốn được vậy th́ cái máy phải hiểu được những con số của toán học (tạm gọi là số nhị phân, binare) và phải biết cách tính toán.

Nhưng máy điện toán không những chỉ có nhiệm vụ là để tính toán mà c̣n đuợc ứng dụng trong nhiều lănh vực truyền thông, lănh vực văn chương, âm nhạc, làm việc v.v.   

Muốn làm bài toán hay muốn viết 1 chữ th́ máy phải làm sao ?

Người ta dùng phương pháp nhị phân, c̣n gọi là binare. Có nghĩa là 0 c̣n gọi là false (không có điện chạy qua) và 1 c̣n gọi là truth (có điện chạy qua). 1 hay truth có nghĩa là có điện chạy qua, có tín hiệu và 0 hoặc false là không có điện có nghĩa là không có tín hiệu.

Ví dụ    con số 2 : 0000010
           
con số 3 : 0000011
           
con số 5 : 0000101

Ở đây ta hảy h́nh dung 1 cái đèn có công tắc điện được gắn trên một đường dây điện với bóng đèn. Khi công tắc đóng th́ có điện chạy qua dây và làm sáng đèn. Hiện tượng làm cho đèn sáng th́ gọi là truth hay là 1. Khi công tắc mở th́ đèn tắc, có nghĩa là false hay là 0.

Đường dây điện đó tạm gọi là bit. Cứ 8 bit th́ gọi là 1 Byte tương đương với 1 mẫu tự, 1 số hay 1 kư hiệu.

Đầu tiên Bộ Quốc Pḥng Hoa Kỳ sử dụng microprozessor 7 bit để sử dụng cho 128 kư hiệu trong đó chứa tất cả mẫu tự, số và kư hiệu khác. Người ta gọi là code ASCII. Code nầy không ai được sửa đổi. Tuy nhiên v́ có 128 chỗ chứa kư hiệu mà thôi nên các chữ viết của các ngôn ngữ khác không được sử dụng đúng của nó mà phải viết theo kiểu như truyền tin trong quân đội trước đây.

Nhưng từ khi Microprozessor có 8 bits th́ Hội Chuyên Gia Việt Nam (HCGVN)  đă soạn ra nhu liệu VPS (Vietnamese Professional Society) để viết dưới dạng DOS kể từ năm 1990. Song vào đó soạn nhu liệu tiếng Việt để dùng với Modem để liện lạc bằng điện thư. Sau đó HCG đă soạn tiếp nhu liệu viết tiếng Việt với hệ điều hành (Betriebssystem) Windows95, 98, ME, 2000, XP cũng như một số nhu liệu khác.

Điện toán và ngành truyền thông:

Theo đà phát minh ra máy điện toán, người ta đă ứng dụng và thiết trí những mạng lưới thông tin, truyền thông internet, intranet trong hăng xưởng bằng văn tự hay âm thanh, h́nh ảnh v.v

Điện toán được ứng dụng trong tiếng Việt :

Như là viết tiếng Việt có dấu, gởi thư có dấu tiếng Việt qua liên mạng internet cũng như dùng máy điện toán nói chuyện điện thoại.

Ngoài ra với máy điện toán người ta có thể xem phim, nghe nhạc v.v.  

Ngày nay những bài viết bằng Việt ngữ bạn có thể dùng phông chữ tiếng Việt trong Unicode để người Việt trên khắp thế giới đều có thể đọc được mà không cần những phông chữ của HCGVN.  

Thế nào là Unicode ? 

Unicode là một loại nhu liệu mà có chứa các mẫu tự tiếng Việt trong đó. Ví dụ: Những bộ phông chữ như Time News Roman, Arial, Tahoma, Verdana đều có chứa mẫu tự tiếng Việt.

Như vậy với nhu liệu viết tiếng Việt của HCGVN, đă được thiết trí vào máy điện toán th́ bạn có thể viết tiếng Việt bằng dạng Unicode được rồi. Viết xong bạn chứa xuống đĩa chứa như Festplatte (hard disk) chẳng hạn. Bạn có thể dùng liên mạng internet và gởi bài viết đó đi. Người nhận có thể đọc được những bài viết của bạn.

Nhu liệu của HCGVN :

Là những nhu liệu viết tiếng Việt trên máy điện toán với những hệ điều hành (Betriebssystem) khác nhau như Windows95, Win98, WinME, WinNT, Win2000, WinXP như VPSKey4xx. Nhu liệu Đố Vui Để Học, Em Học Vần, Việt Sử Bằng Tranh v.v.. Việt Sử Bằng Tranh đă có tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt và hiện nay Phân hội CGVN tại Đức thực hiện Version tiếng Đức. Nhân đây Phân hội cũng xin kêu gọi các bạn nếu có thể th́ xin cộng tác cùng với Phân hội Đức để thực hiện sớm hoàn tất nhu liệu với Version tiếng Đức nầy.

Trước khi dứt lời thay mặt Phân Hội CGVN tại Đức cảm ơn Ban Tổ Chức Trại Hè Hướng Đạo hôm nay đă tạo điều kiện thuận lợi để cho HCGVN tại Đức đến cùng sinh hoạt với các bạn. Xin mến chúc các bạn thật nhiều vui khoẻ và chúc Đại Hội thật thành công.

 Xin mến chào quư bạn.

Nguyễn văn Phảy


Trở lại