Kinh Dương Vương

Ở thôn Á Lữ, xă Đại Đồng Thành (Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có khu đền thờ và lăng mộ một đế vương, thủy tổ của người Việt là Kinh Dương Vương. 

http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/XichQuy_KDV.jpg 

H́nh: Nước Xích Quỷ triều đại Kinh Dương Vương thời Hồng Bàng 

Thời Lê Thánh Tông, sử gia Ngô Sĩ Liên chép “Kỷ Hồng Bàng”: 

“Tổ tiên người Việt có vua đầu gọi là Kinh Dương Vương tinh thần đoan chính, có đức tính của thánh nhân. Vương lấy con gái thần Động Đ́nh sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh ra một bọc trứng nở ra thành 100 con. Lạc Long Quân mang 50 con đi khai phá miền biển, Âu Cơ mang 50 con đi khai phá miền núi. Con trưởng nối ngôi là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, định đô ở Phong Châu, chia thành 15 bộ. Hùng Vương trải 18 đời”.  

Kỷ Hồng Bàng kéo dài từ năm 2879 đến năm 258 trước công nguyên. 

http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/kdv3.jpg 

H́nh: Đền Kinh Dương Vương 

Đền thờ Kinh Dương Vương nằm ở khu đất thoáng rộng ở giữa thôn Á Lữ, rộng đến 3.000m2, cảnh quan rất đẹp. Bên trong hậu cung đền có ba ngai thờ:  

Ngai Kinh Dương Vương đặt ở gian giữa, ngai Lạc Long Quân ở bên phải, ngai Âu Cơ đặt ở bên trái. Ngoài các đồ thờ cúng, đền có lưu giữ 15 đạo sắc phong thời Nguyễn, khẳng định đền thờ Kinh Dương Vương là lăng tẩm đế vương bằng chữ Hán, có một sắc phong của vua Tự Đức năm thứ 33, tạm dịch là: Xă Á Lữ từ lâu phụng thờ đền Kinh Dương Vương, vị vua khai sáng văn minh, thánh của người Việt. Chuẩn cho tiếp tục thờ theo nghi lễ quốc khánh. 

http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/kdv1.jpg 

H́nh: Lăng mộ Kinh Dương Vương 

Cách đền thờ độ 300m, ra ngoài đê là khu lăng mộ Kinh Dương Vương nằm trên g̣ đất cao ráo ven sông Đuống, khu lăng rộng 6000m2 , um tùm cây cổ thụ. Thời Minh Mạng, lăng được tu bổ lập bia (được tạm dịch): Lăng miếu ngày xưa c̣n dấu tích thiêng liêng tại đây. Nơi thờ cúng này được cả nước sùng kính. 

http://www.nguyenthaihocfoundation.org/images/lichsuVN/kdv4.jpg 

H́nh: Đền Kinh Dương Vương tại thôn A Lữ 

Đền thờ và lăng mộ Kinh Dương Vương trường tồn cùng với thời gian, luôn được nhân dân và Nhà nước bảo vệ, trùng tu tôn tạo, xây dựng lại với đạo lư vấn tổ, tầm tông. 

Hồng Bàng là tổ nước ta
Nước ta khi ấy tên là Văn Lang.

Lễ hội Kinh Dương Vương luôn được duy tŕ nhiều nghi lễ và một số hoạt động dân gian. Từ năm 2000, Nhà nước ta tổ chức quốc giỗ 10-3. Con cháu thập phương về dự hội Kinh Dương Vương diễn ra đồng thời với đền Hùng ở Phú Thọ. Vị thánh mở nước luôn được đời đời ngưỡng vọng.

Kinh Dương Vương 

Theo truyền thuyết th́ thủy tổ dân tộc Việt là Kinh Dương Vương Lộc Tục, hiện c̣n mộ tại làng An Lữ, Thuận Thành, Bắc Ninh. 

Nguyên Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh (Hồ Nam, Trung Quốc) đóng lại đó rồi lấy con gái bà Vũ Tiê], sau đó sinh được một người con trai tư chất thông minh đặt tên Lộc Tục.  

Sau Đế Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi, làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua phương Nam xưng là Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương làm vua vào quăng năm Nhâm Tuất (2879 trước Công Nguyên) và lấy con gái Thần Long, vua hồ Động Đ́nh, sinh được một con trai đặt tên là Sùng Lăm, nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân. 

Lạc Long Quân  

Tên húy là Sùng Lăm, con trai của Kinh Dương Vương Lộc Tục và con gái Động Đ́nh Quân tên là Thần Long. 

Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng, trăm trứng ấy nở thành trăm người con trai. 

Một ngày, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng: "Ta là giống Rồng, ḿnh là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, không ở cùng nhau được". Hai người bèn chia con mà ở riêng.  

Năm chục người theo mẹ về núi, năm chục người theo cha xuống biển, chia nhau mà thống trị những xứ đó, đó là thủy tổ của các nhóm Bách Việt.  

Người con cả trong số những người con theo mẹ lên Phong Châu được tôn làm vua gọi là Hùng Vương lập ra nước Văn Lang.  

 

Trở lại