Quê Hương Việt Nam

Đọc và viết cho Quê Hương Việt Nam là để biết, để suy gẫm và để bảo tồn cái hay cái đẹp của Quê Hương ḿnh qua nhiều thế hệ.                                                                     

Lịch Sử Việt Nam 

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNViệt Nam không hề đánh chiếm Thuỷ Chân Lạp
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNLiễu Thăng bỏ mạng ở Quỷ Môn Quan_P5
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Ô Mă Nhi kiêu binh tất bại_P4
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNToa Đô tử trận tại Đại Việt_P3

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNThoát Hoan thất bại tại Đại Việt_P2

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNNhững Tướng lĩnh nỗi danh quân Nguyên đă thất bại tại Đại Việt_P1

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNNguyên sử
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Người Miêu: Lịch sử của một dân tộc lưu vong

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Lừng Danh Sử Việt

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
460 năm Nguyễn Hoàng vào Thuận Hoá 1958-2018

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Lư Thường Kiệt phá Tống b́nh Chiêm

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Gốc Miêu và dấu tích văn hoá Việt - Phần 1
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNNước Xích Thần, nước Xích Quỷ, Trận Trác Lạc - Phần 2
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNBiệt sắc đặc thù chủng Việt - Phần 3
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNVăn minh thế giới - Phần 4
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Người Việt Nam bắt đầu gọi nước Tàu là Trung quốc từ khi nào?

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Kinh Dương Vương

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Về Tài Liệu Dân Tộc Kinh ở Quảng Tây
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Bao Lần Dang Dở - Vua Duy Tân
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNNgôi mộ Vua Hàm Nghi ở Thonac (Pháp)

xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Vua Triều Nguyễn
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Việt Nam Sử Lược
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNĐại Việt Sử Lược
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNĐại Việt Sử Kư Toàn Thư
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNViệt Sử Toàn Thư
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNAn Nam Chí Lược
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNKhâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVNBách Việt Trong Ḷng Đại Việt
xin chan thanh cam on quy vi da chuyen sang dang dien tu de cho ba con xem LSVN
Nam Hải: Biển của Nước Nam

Thơ Văn

Trạng Tỏi
Thư Thất Điều của Phan Chu Trinh gởi cho Vua Khải Định ở Paris năm 1922

Phan Châu Trinh - Người đi trước thời đại cả trăm năm
Truyện Thuư Kiều
(Pdf Format)
Huyền Sử Rồng Tiên

Nhận Định về Chữ Việt trong Quốc hiệu Việt Nam
Sơ Lược về Nguồn Gốc một số Địa Danh Miền Nam   
Văn Hoá Việt Nam
Ngôi Chùa Việt Cổ Nhất Trân Đất Pháp
Thuyền Xưa Viễn Xứ Thuyền Xưa Viễn Xứ  (Eng.)
Chinh Phụ Ngâm
Tự Lực Văn Đoàn_Kỳ 2
Tự Lực Văn Đoàn_Kỳ 1

Thơ Hồ Xuân Hương (Chữ Nôm và Quốc Ngữ)

 Quê Hương Mến Yêu

6 công tŕnh đầu tiên được xây dựng tai Sài g̣n Gia định với lịch sử 300 năm
Nh́n lại nền Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà_Sự tiếc nuối vô bờ bến  
Thắng Cảnh Ḥn Chồng Nha Trang

Kiên Giang: Ḥn Phụ Gảy Đỗ 
Hội An Ước Mơ 
Dac san mien Trung - Quang NgaiHương Don
Ngũ Hành Sơn
Vọng Về Phố Hội An
Tưởng Nhớ Chí Sĩ Phan Châu Trinh

Văn Hoá

Tại sao Việt Nam không bị đồng hoá sau 1000 năm Bắc thuộc
Trước nỗi đau mất nước gần kề...lại tưởng tiếc một thời oanh liệt của Phật Giáo Việt Nam
Chiêm ngưỡng di tích Phật Giáo ở Tích Lan

Trở lại