Tứ Thư Ngũ Kinh

Hồ Quư Chương

  Bản đồ Giống Man Di, người Việt Cổ ( từ hồng hoang cổ đại 2500 trước Tây lich đến năm 220 trước Tây Lịch , đời vua Tần Thủy Hoàng ). Vẽ lại và hiệu đính địa danh theo ư Kinh Thư của Khổng Tử. Mời xem bản đồ và giải thích bên dười trước khi click link để đọc: Tứ Thư Ngũ Kinh ( bên dưới ) 

 

       Từ 25 thế kỷ trước Tây lịch có  một nhóm du mục  Mông cổ từ sa mac Gobi ở Tây bắc Trung Hoa di cư về Nam t́m đất sống đến ngă 3 Sông Ḥai và Sông Hoàng Hà họ cắm dùi định cư vĩnh viễn. Lúc ấy chưa có Vạn Lư Trường Thành Gần. 2000 năm sau mới có Trường Thành

        Họ đánh đuổi giống người Miêu đang ở đó từ lâu . Từ đó giống Mông cổ đó sinh sôi nẩy nở ra  người Tàu . Sau đó người Tàu lập thành quốc gia các vua ban đầu: vua Nghiêu , vua Thuấn ,Vũ cũng đóng kinh đô tại đây. Kinh Thư của Khổng Tử nói vậy.

       Trường Thành bắt đầu khởi công xây dựng Thời Đông Chu sau năm 770 (Trước TL) lúc đầu bằng đất đến thời Tần Thủy Hoàng bằng gạch đá h́nh dạng như bây giờ.. Khởi công từ phía Tây lần sang phía Đông, Thời nhà Minh họ và làm tiếp phía Đông Bắc ( Bắc Kinh ). Trường Thành dài hơn 20.000 km

    Trung quốc có 3 sông lớn Sông Hoàng Hà ở phía Bắc Sông Dương Tử ở giữa và Sông Châu Giang ở phía Nam ( Quảng Đông)

        Đầu thời Tần Thủy Hoàng ( 220 Trước Tây LỊch )  Biên giới phía  Nam nước Tàu xuống đến Kinh đô Hàm Dương , chưa tới Động Đ́nh Hồ. Lúc nầy người Man Di di cư về hữu ngan và tả ngan Sông Dương Tử ( Đứng đưa lưng về nguồn bên phải là hữu ngạn bên trái là tả ngạn)

         Cuối đời, Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư xâm lăng nhiều tỉnh phía  Nam : Hồ Nam,  Chiết Giang Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Đảo Hải Nam ( của người Man Di và Bách Việt ).

       Vài Năm sau  Đồ Thư tử trận Thủy Hoàng sai Triệu Đà về Nam thay thế Đô Thư quản lư các. tỉnh phía Nam, Đảo Hải Nam và Bắc phần VN . Rồi Tần Thủy Hoàng chết . Lợi dụng triều Đ́nh Nhà Tần rối rắm tang vua, ngàn năm một thuở. Triệu Đà ngang nhiên xem Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây , Đảo Hải Nam và Bắc phần VN là của ông. Triệu Đà tạo thành Nước Nam Việt đóng Đô ở Phiên Ngung , bây giờ là Quảng Châu ( Tỉnh Quảng Đông) . Triệu Đà bảo vệ dân chống Nhà Tần , sau đó chống nhà Hán. Đă nói rỏ ở bài trước : Nguồn gốc dân tộc Việt

              Núi Ngũ lĩnh dàn ngang chiều Đông Tây 

           Mời Click Link Tứ Thư Ngũ Kinh  

   http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=28325

Trở lại