Vua nước Việt cất quân thảo phạt Trung Quốc nhưng vẫn được Hoàng đế phương bắc khen thưởng
 

Tịnh Văn DKN 19/08/2020 

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2020/08/thumb-20-700x366.jpg

Ảnh: Tổng hợp

Phá Tống, b́nh Chiêm, ǵn giữ một dải giang sơn vững vàng bước qua những ngày binh lửa, dựng lập nền tảng chắc chắn cho quốc gia cất cánh bước vào kỷ nguyên thịnh trị, Lê Đại Hành xứng đáng là vị Hoàng đế huyền thoại của nước Nam.

Dưới thời trị v́ của ḿnh, Lê Đại Hành luôn giữ một thái độ kiên quyết, dứt khoát với triều đ́nh nhà Tống ở phía Bắc cả trên chiến trường lẫn trong việc ngoại giao. Điều đó khiến nhà Tống vô cùng kiêng nể Đại Cồ Việt, sau khi bại trận vẫn phải dùng lễ mà vỗ về, thăng thưởng cho Lê Đại Hành. Đây chính là bài học ngh́n năm cho nước Việt trong mối quan hệ bang giao với các chính quyền phương Bắc.

http://dkn.tv/wp-content/uploads/2020/08/le_dai_hanh.jpg

Tranh vẽ trong đền thờ Lê Đại Hành. (Nguồn: Wikipedia)

Khí chất của bậc anh hùng

Lê Đại Hành, tên huư là Lê Hoàn, sinh năm 941 mất năm 1005, cha là Lê Mịch, mẹ là Đặng Thị. Khi mới sinh ra, cuộc đời ông đă nhuốm màu huyền thoại. Chuyện kể rằng, khi mới mang thai, mẹ ông chiêm bao thấy trong bụng nở hoa sen, chỉ chốc lát đă kết hạt. Bà bèn lấy hạt sen chia cho mọi người, riêng ḿnh th́ không ăn. Sau đó bà sực tỉnh dậy, không hiểu nguyên do thế nào. Đến khi sinh ra Lê Hoàn, bà mới hiểu ra, bèn nói với mọi người rằng: “Thằng bé này lớn lên, ta sợ không kịp hưởng lộc của nó”. Được vài năm th́ cả cha mẹ của Lê Hoàn đều qua đời. Ông sống một ḿnh trong cảnh nghèo khó, côi cút. Cùng thôn có viên quan tên Lê Đột, nh́n thấy Lê Hoàn tư chất hơn người bèn nhận làm con nuôi, chăm sóc, dạy dỗ không khác ǵ con đẻ. Người ta kể rằng, từ nhỏ Lê Hoàn đă có Thiên long bát bộ che chở bảo vệ. Một đêm mùa đông nọ, trời rét, Lê Hoàn nằm ngủ trong nhà, thấy có ánh sáng đẹp toả rạng tứ phía. Cha nuôi Lê Đột đến lén nh́n th́ thấy có một con rồng vàng đang che ấp, ủ ấm Lê Hoàn ở phía trên. Lê Đột v́ thế mà càng thêm quư trọng Lê Hoàn, cho là người có chân mệnh.

Quả nhiên, Lê Hoàn càng lớn càng biểu hiện ra tư chất anh hùng. Sau này, ông theo hầu dưới trướng Nam Việt vương Đinh Liễn, là con trai của Đinh Bộ Lĩnh. Lê Hoàn tính t́nh phóng khoáng, có chí lớn nên được Đinh Bộ Lĩnh khen là người trí dũng, giao cho cai quản 1 ngàn binh sĩ. Sau này, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất 12 sứ quân, lên ngôi Hoàng đế vào năm 968, Lê Hoàn được phong làm Thập đạo tướng quân, trên thực tế là nắm binh quyền của cả nước, ngang với Nguyên soái. Năm 979, Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn bị ám sát, cung đ́nh nhà Đinh biến loạn. Chính Lê Hoàn là người ra tay ổn định lại trật tự, đánh dẹp các thế lực làm phản, đưa con nhỏ của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi Hoàng đế. Lê Hoàn v́ có công dẹp loạn nên được phong làm Phó vương, nắm quyền nhiếp chính, đảm đương việc nước.

Chính trong lúc ấy, nhà Tống ở phương Bắc bắt đầu nḥm ngó nước Nam. Bấy giờ đang là thời trị v́ của Tống Thái Tông Triệu Quưnh. Tháng 6 năm 980, quan trấn thủ Ung Châu của nhà Tống là Hầu Nhân Bảo dâng tấu khuyên Tống Thái Tông nên thừa cơ nước Nam rối ren, vua mới c̣n nhỏ mà đem quân chinh phạt, đặt lại nền thống trị đă mất từ thời nhà Đường. Tống Thái Tông bấy giờ mới lên ngôi Hoàng đế, rất cần một chiến công trên chiến trường để củng cố ngai vàng nên lập tức nghe theo.

Tháng 7 năm 980, Tống Thái Tông sai Hầu Nhân Bảo cùng bọn Tôn Toàn Hưng, Hác Thủ Tuấn, Trầm Khâm Tộ, Thôi Lượng, Lưu Trừng… hợp binh bốn hướng hẹn ngày xuất chinh đánh nước Nam. Trước khi mang đại quân sang chinh phạt, vua Tống gửi chiến thư cho Lê Hoàn, lời lẽ ngông cuồng: “Nay chín châu bốn biển đă yên, chỉ c̣n Giao Châu của ngươi ở xa cuối trời… Ngươi định về theo ta, hay muốn chuộc lấy tội. Ta đang chuẩn bị xe ngựa, binh lính, cờ lệnh, chiêng trống… nếu ngươi quy hàng ta tha, nếu trái mệnh th́ ta đánh. Theo hay không, lành hay dữ, ngươi tự nghĩ lấy”.

Triều đ́nh mới dựng, vua c̣n nhỏ tuổi, lại phải đối mặt với nạn ngoại xâm ngay trước mắt, Lê Hoàn vẫn cho thấy sự điềm tĩnh phi thường của ḿnh. Một mặt, ông vẫn tiếp tục hoà hoăn với nhà Tống, gửi thư sang điều đ́nh, ư muốn hoăn binh. Một mặt, Lê Hoàn cấp tốc chiêu binh măi mă, xây thành đào hào, chuẩn bị kháng Tống. Trong triều Đinh lúc ấy cũng có sóng gió. Tướng sĩ thấy vua mới c̣n nhỏ, thế giặc lại lớn nên đem ḷng nghi ngờ. Thái hậu Dương Vân Nga khi ấy nhận ra ḷng quân đều đă nghiêng về Lê Hoàn, bèn thuận theo ư Trời, khoác áo long cổn cho Lê Hoàn, nhường lại ngôi Hoàng đế cho họ Lê. Hành động này của Thái hậu Dương Vân Nga trở thành một câu chuyện bàn căi không dứt trong lịch sử. Có người nói rằng bà đă bán rẻ cơ đồ của Đinh Tiên Hoàng trải qua trăm trận chiến gian khổ mới có được. Có người nói bà thông đồng với Lê Hoàn để cướp ngôi nhà Đinh. Nhưng trong t́nh thế thù trong giặc ngoài, vương triều ở trong cảnh trứng treo đầu gậy, quyết định của Thái hậu Dương Vân Nga là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Lê Hoàn lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu (tức năm 980), ḷng người đều thuận theo, tuyệt không c̣n nghi ngờ ǵ nữa. Nắm đại quyền trong tay, Lê Hoàn nhanh chóng xúc tiến việc kháng Tống, đưa cả nước vào thời chiến. Ông tự ḿnh dẫn quân lên sát biên giới Trung Quốc, đốc thúc xây dựng pḥng tuyến, đồng thời sai tướng đi trấn giữ các miền hiểm yếu.

Theo ước tính của các nhà sử học, quân đội nước Việt thời Lê Hoàn có chừng hơn 10 vạn người. Đó là một con số rất lớn nếu so với quy mô dân số nước Việt bấy giờ, và là một lực lượng đủ mạnh để chống lại quân nhà Tống tinh nhuệ, được trang bị tốt, lại có sĩ khí đang hăng. Trên bộ, Lê Hoàn cho xây thành B́nh Lỗ làm cứ điểm pḥng ngự. Ở đường thuỷ, ông lại cho binh sĩ cắm cọc nhọn trên sông Bạch Đằng và nhiều sông ng̣i khác để ngăn chặn thuỷ binh quân Tống. Sông Bạch Đằng là “miền đất chết” của thuỷ quân phương Bắc, là cái tên gợi nên nhiều kư ức đáng quên cho các vương triều phương Bắc. Trước thời Lê Hoàn, vào năm 938, thuỷ quân của nhà Nam Hán đă bị chôn vùi ở nơi đây khi Ngô Quyền lần đầu tiên dùng kế đóng cọc gỗ bịt sắt, nhử chiến thuyền của địch vào trận địa mai phục rồi đánh úp. Cho nên, Lê Hoàn chọn sông Bạch Đằng làm trận địa thuỷ chiến cũng là có lư do riêng của nó. Có lẽ ông đă nhớ lại hào khí ngất trời năm xưa của Ngô Vương mà quyết một lần nữa cho kẻ xâm lược một đ̣n đau ngay chính tại vết thương cũ.

Phá Tống, b́nh Chiêm, kiêu hùng Đại Cồ Việt

Cuối cùng, điều ǵ đến cũng đă phải đến. Năm 981, Hầu Nhân Bảo mang đại quân tiến xuống phía nam, sức như vũ băo, muốn nuốt trọn Đại Cồ Việt. Tuy nhiên, chiến thuật hợp lư của Lê Hoàn đă khiến quân Tống măi giậm chân tại chỗ. Sau một vài trận thắng nhỏ lẻ trên thuỷ, quân Tống suốt mấy tháng trời phải án binh bất động v́ liên tục bị các toán quân nhỏ của Lê Hoàn quấy phá, đánh tập hậu. Hai đường thuỷ bộ của quân Tống không thể hợp lại để cùng tiến về kinh đô Hoa Lư như dự kiến. Thành B́nh Lỗ của Lê Hoàn lại kiên cố phi thường, chiến sự diễn ra dai dẳng, quân Tống bắt đầu nản chí, chán chường cho một cuộc viễn chinh mỏi mệt không hồi kết.

Trong thời gian đầu, khi quân Tống sĩ khí đang hăng, quân Đại Cồ Việt chịu nhiều tổn thất. Lê Hoàn bèn thay đổi cách đánh, xây dựng thêm pḥng tuyến ở sông Lục Đầu, bao trọn đường tiến quân xuống đồng bằng Sông Hồng của quân Tống. Lê Hoàn sai quân sĩ cố thủ pḥng tuyến, tránh đối đầu trực diện với đại quân Tống, t́m cách kéo dài ngày tháng, thậm chí dùng kế trá hàng, hoăn binh. Tất cả những đối sách linh hoạt ấy khiến quân Tống càng đánh càng như húc đầu vào đá, lại thêm thuỷ thổ không quen, binh sĩ mệt mỏi, quân Tống cứ ngày càng hao ṃn nhiệt huyết. Trận thua đau ở sông Lục Đầu giáng một đ̣n mạnh vào ư chí chiến đấu của quân Tống. Quân lực hao tổn, chiến thuyền hỏng hóc không thể sửa được, đường tiếp lương thảo khó khăn, tắc nghẽn, cuối cùng quân Tống phải rút về đóng trại quanh sông Bạch Đằng, gần như bỏ ư định tốc chiến tốc thắng, quay về dưỡng binh.

Sau khi quân Tống lui về giữ thế pḥng ngự, Lê Hoàn quyết định phản công, chọn Bạch Đằng là nơi diễn ra trận quyết chiến. Sử sách chép rằng, Lê Đại Hành đă cho 1 cánh quân ra khiêu chiến với quân Hầu Nhân Bảo. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt th́ quân Đại Cồ Việt vờ thua chạy, quân Tống thừa thắng đuổi theo truy kích. Khi chiến thuyền của Hầu Nhân Bảo đă lọt hẳn vào trận địa mai phục, Lê Đại Hành tung quân ra đánh ráo riết. Các chiến binh Đại Cồ Việt từ khắp các trận địa mai phục và từ các nẻo đường đổ về sông Bạch Đằng vây đánh quân Tống quyết liệt, sĩ khí ngợp trời, tinh kỳ dậy đất. Dù đông hơn nhưng trước sự hăng hái “một địch một trăm” của quân Đại Cồ Việt, quân Tống dần trở nên rối loạn đội h́nh và trở nên hoang mang tột độ khi đại tướng quân Hầu Nhân Bảo tử trận trong đám loạn quân. Tàn quân c̣n lại tháo chạy ra biển.

Lê Hoàn đại phá quân Tống năm 981. (Nguồn: Wikipedia)

Trận này quân Tống thiệt hại không sao kể xiết. Nghe tin Hầu Nhân Bảo tử trận, các cánh quân c̣n lại của nhà Tống trên bộ không đánh mà tự thoái. Lê Hoàn sai tướng sĩ truy kích đến cùng, quân Tống chết quá nửa trong khi tháo chạy. Trận Bạch Đằng, Lê Hoàn đă thi triển đúng mưu kế mà năm xưa Ngô Quyền đă sử dụng để chôn vùi đại quân Nam Hán. Sau trận thua thảm hại ở Bạch Đằng, nhà Tống phải rút hết quân về nước.

Tống Thái Tông nghe tin bại trận, giận dữ hạ ngục và chém đầu các tướng thua trận chạy về. Trước đó, vào năm 979, nhà Tống cũng nếm trải thất bại trong cuộc chiến ở biên giới phía bắc với nước Liêu. Trận thua ở nước Nam khiến Tống Thái Tông phải thay đổi cách trị nước, từ b́nh định bằng “vơ” chuyển sang cai trị bằng “văn”. Bởi vậy, dù thua trận song nhà Tống vẫn hành xử khá mềm mỏng với Lê Hoàn. Tống Thái Tông buộc phải công nhận Lê Hoàn là người cai trị chính thức của Đại Cồ Việt. Hai bên nối lại giao hảo, cứ 2 năm một lần Đại Cồ Việt triều cống Đại Tống c̣n Đại Tống ban sắc phong cho Lê Hoàn.

Sau khi mạn bắc đă tạm yên th́ phía nam lại dấy lửa can qua. Lê Hoàn phải đối phó với quân Chiêm Thành do Ngô Nhật Khánh (pḥ mă nhà Đinh trước đây) dẫn đường sang đánh. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư chép: “Pḥ mă Ngô Nhật Khánh dẫn thuyền quân Chiêm Thành hơn ngh́n chiếc vào cướp, muốn đánh thành Hoa Lư, theo hai cửa biển Đại Ác và Tiểu Khang, qua một đêm, gặp gió băo nổi lên, thuyền đều lật đắm, Nhật Khánh cùng bọn người Chiêm đều chết đuối, chỉ có thuyền của vua Chiêm thoát trở về nước”. Cửa biển nơi quân Chiêm Thành bị chôn vùi c̣n gọi là “Thần Phù”, vẫn c̣n dấu tích đến ngày nay. Thần Phù tức là được Thần linh phù trợ. Điều đó càng cho thấy Lê Hoàn chính là mang trên ḿnh sứ mệnh lớn, được Thần trợ giúp chống lại ngoại bang, để an định xă tắc, giang sơn.

Đến năm 982, Lê Hoàn thân chinh dẫn quân đánh vào Chiêm Thành để hỏi tội vua Chiêm v́ đă giam giữ sứ giả của Đại Cồ Việt. Quân của Lê Hoàn đánh đâu thắng đó, tiến thẳng một mạch đến đô thành của nước Chiêm, chém vua Chiêm là Bế Mi Thuế tại trận. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư thuật lại như sau: “Vua thân đi đánh Chiêm Thành, thắng được. Trước đó vua sai Từ Mục, Ngô Tử Canh sang sứ Chiêm Thành, bị người Chiêm bắt giữ. Vua giận, sai đóng chiến thuyền sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém Bê Mi Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to. Bắt sống được quân sĩ của chúng nhiều vô kể, cùng là mỹ nữ trong cung trăm người và một nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quư đem về, thu được vàng bạc của báu kể hàng vạn, san phẳng thành tŕ, phá hủy tông miếu, vừa một năm th́ trở về kinh sư”. Kể từ đó quân Chiêm Thành đă không c̣n uy hiếp biên giới phía nam của Đại Cồ Việt nữa. Lê Hoàn chiến thắng trở về, trở thành một Hoàng đế uy vơ trải khắp bắc nam, uy tín lên tột đỉnh, các nước lân bang quy phục, thậm chí ngay cả nhà Tống cũng phải kính nể vài phần.

Giữ thế chủ động trong quan hệ với nhà Tống

Sau khi đánh bại quân Tống, Lê Hoàn đă chiếm thế thượng phong trong quan hệ bang giao. Tiếng là mỗi năm hai lần, Đại Cồ Việt phải triều cống cho nhà Tống song thực chất vua Tống luôn phải nhún nhường vài phần trước kẻ anh hùng ở nước Nam này. Có rất nhiều câu chuyện có thể minh chứng cho điều đó.

Năm 990 vua Tống Thái Tông sai sứ sang phong thêm cho Lê Hoàn hai chữ “Đặc tiến”. Lê Hoàn sai tướng mang 9 chiến thuyền và 300 quân sang tận Liên Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) đón sứ, tỏ rơ uy danh Đại Cồ Việt khiến sứ nhà Tống phải dè chừng. Khi đến kinh đô Hoa Lư, vua Lê bố trí sẵn đại quân trang phục chỉnh tề, gươm giáo sáng loáng tập trận trên các sườn núi, trống trận nổi lên sĩ khí reo ḥ dậy đất. Phía dưới sông nhiều chiến thuyền tinh kỳ bay rợp trời đất, khiến sứ thần nhà Tống cả sợ.

Bấy giờ sứ thần sang phong cũng giản dị nên nhà vua coi thường, đón tiếp sơ sài. Ở chỗ sứ quán, đồ cung tiếp không đầy đủ. Khi sứ sắp đến, Lê Hoàn mới làm gian nhà lợp tranh đề chữ “Mao kính dịch”, nghĩa là trạm qua đường lợp cỏ tranh. Khi sứ giả đến cửa điện Minh Đức, Lê Hoàn nhận tờ chế đặt trên điện, nhất định không quỳ. Lê Hoàn nói với sứ thần rằng ḿnh “đích thân đánh giặc Man, ngă ngựa đau chân nên không quỳ được”. Sứ nhà Tống không làm ǵ được, lại vừa tận mắt thấy binh lực hùng hậu của Đại Cồ Việt nên bỏ qua.

Vua Lê c̣n dùng đại tiệc tiếp đăi sứ giả và cho xem màn biểu diễn binh lính đánh hổ, nhằm cho sứ giả thấy sức mạnh binh sĩ. Sau đó vua Lê nói với sứ giả rằng: “Đường sá xa xôi, núi sông hiểm trở, sau này nếu có thư tín ǵ về việc nước, th́ nên giao cho đầu biên giới, khỏi phiền sứ quân đến đây”. Sứ thần về tâu lại, vua Tống cũng phải nghe theo.

Vua Lê cũng nhiều lần mang quân chủ động đánh vào địa phận của Trung Quốc. Năm 995, hơn 100 chiến thuyền của Đại Cồ Việt đă tiến sang bờ biển nước Tống, đánh vào trấn Như Hồng thuộc Khâm Châu, sau đó rút quân. Khi nhà Tống gửi thư hỏi, vua Lê Đại Hành đă trả lời đầy thách thức rằng: “Việc cướp trấn Như Hồng là do bọn giặc biển ở cơi ngoài, hoàng đế có biết đó không phải là quân của Giao Châu không? Nếu Giao Châu có làm phản th́ đầu tiên đánh vào Phiên Nhung, thứ đến đánh Mân Việt, há chỉ dừng ở trấn Như Hồng mà thôi?”. Vua Tống biết được cũng làm ngơ không quở trách ǵ, hơn nữa c̣n sai sứ giả là Lư Nhược Chiếu mang chiếu thư và đai ngọc sang tặng cho vua Lê.

Ngay sau đó, năm 996, khoảng 5.000 hương binh châu Tô Mậu (Lạng Sơn) của Đại Cồ Việt lại tiếp tục tấn công vào Ung Châu rồi lui binh. Hơn nữa, khi quan binh nước Tống quấy nhiễu ở biên giới với Đại Cồ Việt vào năm 997, chính vua Tống đă định tội những người này, thậm chí c̣n xử chém. Khâm định Việt sử thông giám cương mục có chép lại rằng: “Trương Quan lại dâng thư nói rằng nhà vua bị họ Đinh xua đuổi, thu nhặt đám quân c̣n sót, ra ở nơi hải đảo, cướp bóc để độ thân, nay đă mất rồi. Vua Tống sai thái thường thừa là Trần Sĩ Long làm Thái phóng sứ, sang ḍ hư thực, mới biết những lời Trương Quan đều dối trá cả, bèn xuống chiếu nghị tội bọn Trương Quang”. Đại Việt sử kư toàn thư ghi chép sự việc này như sau: “Nhà Tống xử tội bọn Trương Quan, Quan đă ốm chết, chém Vệ Chiêu Mỹ ở trấn Như Hồng”. Có thể thấy, sự kiên quyết và tài thao lược của Lê Hoàn đă khiến nhà Tống luôn luôn phải chọn cách ngoại giao mềm mỏng, nhu nhường. Vị thế Đại Cồ Việt trong quan hệ với Trung Quốc trước nay chưa từng cao đến thế!

***

Hoàng đế Lê Đại Hành là bậc anh hùng chống ngoại xâm, cũng là vị minh quân trị nước sáng suốt, mở ra một nền thái b́nh cho nước Việt suốt mấy trăm năm sau dưới thời Lư – Trần. Đặc biệt, trong quan hệ với Trung Quốc, dù là nước nhỏ hơn song Lê Đại Hành luôn luôn có ư thức tự cường dân tộc mạnh mẽ. Suốt hàng ngh́n năm lịch sử, những lời khen, lời bàn về hoàng đế Lê Đại Hành đă quá nhiều. Tuy nhiên, xin được lấy lời b́nh của sử gia Lê Văn Hưu đời Trần để kết thúc câu chuyện về vị Hoàng đế huyền thoại này:

“Lê Đại Hành giết Đinh Điền, bắt Nguyễn Bặc, tóm Quân Biện, Phụng Huân dễ như lùa trẻ con, như sai nô lệ, chưa đầy vài năm mà bờ cơi định yên, công đánh dẹp chiến thắng dẫu là nhà Hán, nhà Đường cũng không hơn được”.

 

 

Trở lại