Lệ “vinh quy bái tổ” bắt đầu từ vị trạng nguyên nào trong sử Việt?

Khiêm Từ

Lệ “vinh quy bái tổ” bắt đầu có từ vị trạng nguyên nào trong sử Việt?

“Vinh quy bái tổ” là một nghi thức trang trọng, vinh danh những người học giỏi đỗ đạt trong lịch sử. Các tiến sĩ tân khoa được vua ban yến tiệc, mũ, áo, cân, đai và lính hầu đưa về làng với cờ lọng chiêng trống rầm rộ. Vậy lệ “vinh quy bái tổ” này có từ khi nào?

Ngày nay, ở làng Hải Triều, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái B́nh c̣n lưu lại một bài thơ tuyệt đẹp:

Nước sông mênh mang nguồn ḍng dài

Nhà từ đường rực rỡ, hương hoa ngát thơm

Vị Thần giáng xuống ánh sáng rực rỡ

Mây sáng phiêu diêu, xa giá lượn quanh

Dáng vẻ ung dung, vang khắp mùa xuân

Hát vang bài ca yên vui, điển chương yên lành

Phúc Thần dạt dào, nhân kiệt địa linh

Từng bước đi đưa hương, báo đáp Thần linh

Đời đời thờ Thần, măi măi hoà b́nh.

Đó là bài thơ ca ngợi Phạm Đôn Lễ (1457 – 1531), vị trạng nguyên quê ở làng Hải Triều (tục gọi là làng Hới), đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đ́nh nên được tôn xưng là “Tam nguyên Đôn Lễ”. V́ có công dạy dân làng dệt chiếu cói nên ông c̣n được gọi là Trạng Chiếu. Ông làm quan đến các chức Tả thị lang, rồi Thượng Thư dưới triều Lê sơ.

Trạng nguyên đầu tiên được vua ban lệ vinh quy bái tổ

Năm 27 tuổi, Phạm Đôn Lễ vào thi Đ́nh, đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ nhất danh (Trạng nguyên) khoa Tân Sửu, niên hiệu Hồng Đức 12 (1481) đời vua Lê Thánh Tông. Đại Việt sử kư toàn thư chép:

“Mùa hạ, tháng 4, thi hội cho các cử nhân trong nước, lấy đỗ bọn Phạm Đôn Lễ 40 người.

Ngày 27, vua ngự điện Kính Thiên, thân hành ra đầu bài văn sách hỏi về lý số.

Cho bọn Phạm Đôn Lễ, Lưu Hưng Hiếu, Nguyễn Doãn Định ba người đỗ tiến sĩ cập đệ; bọn Ngô Văn Cảnh 8 người đỗ tiến sĩ xuất thân; bọn Nguyễn Minh Đạo 29 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân.

Tháng 5 ngày 21, triệu bọn tiến sĩ Phạm Đôn Lễ vào trong Đan Tŕ. Vua ngự điện Kính Thiên, các quan Hồng lô truyền lệnh gọi tên. Lại bộ ban ân mệnh. Lễ bộ bưng bảng vàng, rồi trống nhạc, rước ra ngoài cửa Đông Hoa treo lên. Xong rồi ty Mă cứu đem ngựa tốt đưa Trạng nguyên về nhà”.

Phạm Đôn Lễ chính là Trạng nguyên đầu tiên được vua ban lệ vinh quy bái tổ.

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/02/nmtwuzws3g3hr.jpg
Bức tranh Đông Hồ: “Vinh quy bái tổ”.

Khi nhà vua ra đề thi hỏi về lư số, trong số 40 người vào thi Đ́nh làm văn sách, Phạm Đôn Lễ trả lời xuất sắc hơn cả. Trong bài thi của ḿnh, Phạm Đôn Lễ đă tŕnh bày những hiểu biết sâu rộng của ḿnh về lư số, cũng như vận dụng vào việc trị v́ thiên hạ:

“Cái kỳ diệu của lư số là ở trong tâm. Tâm là toàn thể của đạo mà cái kỳ diệu là công dụng lớn của đạo. Đấng nhân quân dùng lư số để chế trị, vốn ở trong tâm ấy, Hoàng đế, Phục Hy, Đại Vũ nắm cái tâm ấy mà chế tác tinh vi; Chu, Tŕnh, Trương, Chu làm sáng tỏ cái tâm ấy mà trước thuật tường tận đầy đủ. Tâm ôi! Tâm ôi. Tâm là khởi đầu của chế tác chăng? Tâm là gốc rễ của sự cai trị, sự học chăng? Biết được điều đó th́ cái học về lư số, sự cai trị của đế vương có thể nói ra được…

Tấm ḷng của đấng nhân quân vốn muôn vàn biến hóa, sở dĩ bù đắp được trời đất là v́ vậy. Một tấm ḷng trong sáng th́ vạn vật được dưỡng nuôi, một tấm ḷng ngay ngắn th́ trăm độ được ngay thẳng, sự lớn lao của trời đất sao có thể ở ngoài tấm ḷng ấy…”

Sau khi đỗ Trạng nguyên, Phạm Đôn Lễ được cử giữ chức Hàn lâm thừa chỉ, sau đó thăng lên chức Tả Thị lang hàm Thượng thư và được cử đi sứ triều Minh.

Trạng nguyên dạy dân dệt chiếu

Trên đường đi sứ qua vùng Quế Lâm, thấy phong cảnh nơi đây hữu t́nh, đoàn sứ dừng lại thưởng lăm. Phạm Đôn Lễ t́nh cờ thấy người dân dệt chiếu nhưng dùng kỹ thuật khác với người dân quê ông, dệt nhanh hơn, cho ra những tấm chiếu đẹp và bền hơn. Thế là ông quyết tâm đưa kỹ thuật dệt này về quê nhà.

Hoàn thành trách nhiệm đi sứ, khi về qua Quế Lâm, Phạm Đôn Lễ mua bàn dệt chiếu rồi mang về làng Hới. Ông gọi người phường dệt đến tháo nó ra để nghiên cứu nhưng họ than khó và bỏ cuộc.

Phạm Đôn Lễ bèn tự nghiên cứu. Nhờ tư chất thông minh, ông nhanh chóng nắm được cách dệt và truyền lại cho người dân. Từ đó, nhờ phương pháp dệt mới, chiếu làng Hới nổi tiếng khắp vùng.

Phạm Đôn Lễ sai người đóng thêm bàn dệt, truyền nghề cho làng khác. Ông c̣n chỉ dân cách trồng và chăm sóc cói. Nhờ quyết tâm của Phạm Đôn Lễ, cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá. Mọi người yêu mến, gọi ông là Trạng Chiếu.

https://www.dkn.tv/wp-content/uploads/2019/02/trang-chieu.jpg
Trong dân gian, Phạm Đôn Lễ được biết đến với tên gọi Trạng Chiếu. 

“Vị Thần giáng xuống ánh sáng rực rỡ; Mây sáng phiêu diêu, xa giá lượn quanh”

Phạm Đôn Lễ nổi tiếng là vị quan thanh liêm, hết mực thương dân, tính t́nh lại cương trực, cực ghét bọn nịnh thần. Dưới thời vua Lê Uy Mục, triều đ́nh suy thoái, gian thần lộng hành. Phạm Đôn Lễ, lúc đó đă làm đến chức Thượng thư, trở thành đối tượng bị công kích.

Biết chuyện bản thân bị hăm hại, ông liền từ quan, dẫn theo vợ con đến nhiều địa phương để dạy học, truyền nghề dệt chiếu và quyết định định cư tại làng Mỹ Xá, xă Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Sau khi ông qua đời, dân làng cảm kích tấm ḷng vị trạng nguyên liêm khiết nên xây lăng mộ khá quy mô.

Quê nhà làng Hải Triều cũng lập đền thờ Phạm Đôn Lễ và chạm khắc bài thơ ca ngợi ông, trong đó liên tục nhắc đến chữ “Thần”. Trong tâm khảm của người dân, có lẽ Phạm Đôn Lễ là một vị Thần đă giáng hạ trần gian để truyền dạy văn hoá, khai sáng văn minh Đại Việt.

Khiêm Từ (tổng hợp và biên soạn)

Trở lại