Tưởng Nhớ 
Ch S
ĩ Phan Chu Trinh

Cha con lưu lạc thủ đ ny

Mưu cu việc Nước vng bn xy

Tri Nam thương nhớ tnh cố xứ

No trạng sao di đu d thay !

Người đi bng ngả Hn Non Nước

Qu hương ro gọi thang my bay

Ngục thất Sant khng lay chuyển

Ngy đm Sng Ni bng thuyn say ...

 

Nguyễn Hữu Viện 
Paris 1980 

trở lại