Robert Edward Lee - vị bại tướng được tôn kính của người Mỹ  

Minh Bảo

 

“Tôi s đến gp tướng Grant, cho dù điu đó quá nhc nhă đi vi tôi”.  

“tôi nghĩ tất cả điều chúng ta có thể hoàn thành là bảo vệ những ngôi mộ và ghi dấu những địa điểm an nghỉ của những người đă ngă xuống” - (Robert E. Lee - 1866)

Không phải chiến thắng mà nhân cách làm cho người ta trở nên vĩ đại

Trong lch s lp quc ca M, có mt v tướng quân dù đi bi nhưng li tr thành danh nhân được ngưỡng m v́ thái đ ca ông đi vi s thng bi và ḷng bao dung, biết suy nghĩ cho người khác. Hành trng đi ông đă góp phn hàn gn nước M vn chia r nng n sau cuc ni chiến Nam Bc. Đó là tướng quân Robert Edward Lee, v tướng quân bi trn được người M yêu mến.

Ḍng dơi danh tướng, tài năng quân sự tốt nghiệp từ Westpoint

Robert Edward Lee (19 tháng 1 năm 1807 – 12 tháng 10 năm 1870) là Đi tướng thng lănh quân đi Liên minh min Nam trong cuc Ni chiến Hoa Kỳ (1861-1865). 

Robert E.Lee được công nhn như mt trong nhng tướng quân tài năng nht ca nước M, có l v́ ông được sinh ra trong mt gia đ́nh ḍng dơi danh tướng thc th và có truyn thng v quân s

Cha ông là cu Thng đc bang Virginia, Thiếu tướng Henry Lee đ Tam (1756–1818), bit hiu khinh k Harry, là mt trong nhng danh tướng hàng đu ca nước M thi lp quc. L đoàn Lee khinh k binh do chính cha ông thành lp và ch huy là mt binh đoàn xut sc vi nhiu chiến công. Cha ông đă chiến đu trong rt nhiu trn đánh t người Anh, Pháp cho đến b́nh đnh các cuc to phn và sau này tr thành thng đc bang Virginia.

Là con ca danh tướng, đương nhiên Robert Lee đă gia nhp con đường binh nghip t tr, Ông là mt trong nhng sinh viên xut sc nht ca Trường Vơ b West Point và tt nghip Á khoa vào năm 1829 vi không mt môn nào b đim xu. Lee sau đó đă bt đu s nghip quân s ca ḿnh ngay sau khi ri Westpoint, tham gia vào chiến tranh M-Mexico và sau đó tr thành hiu trưởng trường Westpoint năm 1852.

Ḍng dơi danh tướng, tài năng quân sự tốt nghiệp từ Westpoint

Chân dung Robert Edward Lee. 

Nội chiến Nam Bắc, Đại tướng Liên quân Miền Nam

Ni chiến Hoa Kỳ, hay c̣n gi là cuc Chiến tranh Gia các Tiu bang (War between the States) tuy ch kéo dài 4 năm (1861 – 1865) là mt cuc chiến ln nht tng xy ra trên lc đa Bc M và cũng là cuc chiến thương vong nhiu nht sau ngày lp quc. Ch trong ṿng 4 năm y, đă có hơn 600,000 binh lính t trn, chưa k ti thường dân, mt con s khng khiếp cho mt thi đi mà chưa có súng máy và bom ra đi.

Có điu thú v là tướng Lee vn không phi được phe min Nam chn làm Đi tướng thng lĩnh ngay t đu, mà chính Tng thng Lincoln là người đă mi Lee làm ch tướng cho min Bc. Đu năm 1861, Lee phn đi Virginia ly khai chính ph, nhưng đng thi t khước li mi ca tng thng Hoa Kỳ Abraham Lincoln thng lănh quân đi Liên bang min Bc. Sau đó, Lee quyết đnh theo ng h quân nhà, ban đu ch làm c vn quân s cho tng thng min Nam Jefferson Davis. Tháng 6 năm 1862, Lee nhn ch huy các đi quân Liên minh min Nam ti Mt trn min Đông và kết hp các đơn v, và trc tiếp ch huy Binh đoàn Bc Virginia tinh nhu.

Chiến công liên tiếp, tung hoành chiến trường miền Bắc

Chuỗi trận bảy ngày, bảo vệ thủ đô miền Nam

Đây là chui trn đánh gm mt lot 6 trn đánh kch lit din ra trong 7 ngày t 25 tháng 6 đến 1 tháng 7 năm 1862 gn Richmond, Virginia trong Ni chiến Hoa Kỳ.

Tướng Robert E. Lee ch huy 92.000 binh sĩ quân min Nam tiến ra chn đánh binh đoàn Potomac danh tiếng gm 104.000 quân ca tướng min Bc George B. McClellan đang tiến chiếm th ph Liên minh min Nam. Sau 6 trn đánh trong 7 ngày, tướng Lee chiến thng. Quân min Bc b đánh bt ra khi vùng Richmond và phi rút khi bán đo Virginia. 

Sau by ngày chiến đu, tướng McClellan kéo quân min Bc chy thoát an toàn v sông James, tn tht gn 16.000 binh sĩ. Bên kia, tướng Lee phá được chiến dch tn công ca McClellan nhưng mt hơn 20.000 quân. Ông tin rng McClellan s không th đe da Richmond được na, nên đă quyết đnh kéo quân đánh lên min Bc trong hai chiến dch Bc Virginia (Bull Run th hai)và Maryland.

Chiến công liên tiếp, tung hoành chiến trường miền Bắc

Tướng Robert E. Lee cưỡi "chiến mă" ni tiếng ca ông.

Chiến dịch Bull Run thứ hai, lừng danh binh đoàn Bắc Virginia

Binh đoàn Bc Virginia có th coi là tp đoàn quân quan trng nht ca ca Liên quân min Nam thi ni chiến Nam Bc M

Robert Edward Lee là người ch huy cui cùng ca binh đoàn này, ông đă đưa binh đoàn thc hin thành công chiến dch Bull Run th hai (chiến dch Bc Virginia), có th coi là chiến thng vinh quang nht ca Lee cũng như ca binh đoàn Bc Virginia.

Trn đánh ni tiếng nht trong chiến dch Bc Virginia là Trn Bull Run th hai, din ra t 28–30 tháng 8 năm 1862. Tướng Robert E. Lee dn 50 ngh́n quân ca Binh đoàn Bc Virginia ca Liên minh min Nam tn công Binh đoàn Virginia đông hơn 62 ngh́n quân ca Liên bang min Bc do tướng John Pope ch huy ti Bull Run. Quân Liên minh trong trn này đă làm nên mt trong nhng chiến thng ln nht ca cuc ni chiến, bo v được nn đc lp ca Liên minh min Nam.

Ngay sau khi đt tn công đu tiên ca quân đoàn V do tướng Fitz John Porter ch huy b pháo binh min Nam dp tt, năm sư đoàn b binh gm 25.000 quân do tướng Longstreet ch huy đánh tràn sang đi ngũ quân min Bc. Đây là cuc tn công bin người ln nht ca Ni chiến Hoa Kỳ. Sườn trái ca quân min Bc b đánh tan tác, c binh đoàn phi b chy v sông Bull Run. Tướng Pope vn phi khó nhc lm mi kéo quân rút được v đến Centreville. 

Chiến thng tuyt vi này đă đưa Lee tr thành mt danh tướng vi chiến thut xut sc. Vi tài cm quân ca ông, phe Liên bang li cm thy nghi ng v kh năng ca các tướng lĩnh ca ḿnh cũng như kh năng tn dit Liên minh.

Kiêu binh tất bại, hào quang chiến thắng tàn phai

Đại bại Antietam

Tha thế ca cuc đi thng Bull Run ln hai, Lee mang quân Bc tiến nhưng li phi hng chu tht bi ln đu tiên ca ông trong trn Antietam. Chiến bi này là bước ngot chiến tranh và cùng mt s chiến bi ln khác đă dn đến s đu hàng ca min Nam sau này.

Trận Antietam hay c̣n gọi là Antietam Creek là một trận đánh quan trọng trong Chiến dịch Maryland vào ngày 17 tháng 9 năm 1862 tại con rạch Antietam gần Sharpsburg, Maryland.

Đây là trận đánh lớn đầu tiên diễn ra trong lănh thổ thuộc Liên bang miền Bắc Hoa Kỳ và mức độ khốc liệt của nó cũng rất nổi tiếng v́ chỉ trong một ngày mà gần 23.000 binh sĩ (trong đó có hơn 1 vạn người ở mỗi bên) đă bị thiệt mạng hay tàn phế. Mặc dù trận đánh này xếp thứ trong danh sách 10 trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, nhưng mức độ kinh hoàng của nó lại vượt hơn tất cả. Ngày 17 tháng 9 năm 1862 là ngày đẫm máu nhất trong cuộc Nội chiến và cũng đẫm máu nhất trong toàn lịch sử quân sự Hoa Kỳ và cả Bắc Mỹ cho đến tận ngày nay ( thậm chí c̣n kinh hoàng hơn cả trận đổ bộ Normandie vào năm 1944 trong Chiến tranh thế giới thứ hai).

Đại bại Gettysburg

Trn đánh ti Gettysburg là trn chiến nhiu thương vong nht trong cuc Ni chiến Hoa Kỳ. 

Đại bại Gettysburg

1 tháng 7 - Meade đem quân ngăn chn quân ca tướng Lee t min Nam lên. Hai bên dàn trn ti Gettysburg. 

3 tháng 7, ngày th ba ca trn đánh, trong khi k binh hai bên đánh xáp lá cà ti mt s nơi phía đông và nam, tướng Lee quyết đnh xua 12.500 quân b binh min Nam m cuc tn công ca Pickett vào trung tâm ca đi h́nh quân min Bc. Nhưng c đoàn quân b min Bc đem súng và đi bác ra bn tan tành. Lee phi rút quân chy v Virginia.

Trn đánh ti Gettysburg là trn chiến nhiu thương vong nht trong cuc Ni chiến Hoa Kỳ. Tng cng thương vong ca hai bên lên đến khong 45-50 ngàn binh lính.

“tôi nghĩ tất cả điều chúng ta có thể hoàn thành là bảo vệ những ngôi mộ và ghi dấu những địa điểm an nghỉ của những người đă ngă xuống” - (Robert E. Lee - 1866)

Ḥa ước của những người quân tử

Trong năm 1864, bng tài năng chiến lược ca ḿnh và s tr giúp đc lc ca mt s danh tướng dưới quyn, tướng Lee đă giành được mt s chiến thng nht đnh như trn Cold Harbor, chui trn tn công lên min Bc đến tn Washington DC ca tướng Jubal Early nhưng vn không th đo chiu cuc chiến vi liên minh min Bc vn hùng mnh hơn c v quân s và kinh tế.

Đu năm 1865, tướng Ulysses S. Grant dn dn đánh bi lc lượng min Nam qua chiến dch Richmond-Petersburg (hay c̣n gi là Cuc vây hăm Petersburg). Đi quân ca Lee b áp đo và kit qu bi cuc chiến tranh chiến hào kéo dài sut mùa đông trên mt mt trn dài 48km, vi nhiu trn đánh, bnh tt và nn đào ngũ. Quân min Nam lúc này ch c̣n hai nơi: binh đoàn Bc Virginia ca tướng Lee đang b vây ti Petersburg và binh đoàn Tennessee dưới quyn tướng Joseph E. Johnston ti Bc Carolina. My chc ngh́n quân min Nam phi đi mt vi lc lượng quân min Bc lên đến 280.000 lính.

Ḥa ước của những người quân tử 3

Quân Liên bang min Bc xung phong. 

Ngày 2 tháng 4, th đô min Nam là Richmond đă tht th, đi quân ca tướng Lee b k binh ca min Bc cùng vi 3 quân đoàn b binh dn siết cht ṿng vây ti tiu bang Virginia. B tham mưu  quân đoàn đ ngh phân tán đ gi ǵn lc lượng, chun b cho mt cuc chiến tranh du kích lâu dài, nhưng Lee đă quyết đnh đu hàng. V danh tướng min Nam đng trước danh d bn thân và binh sĩ ca ḿnh, ông đă chn điu th hai. Ông nói ngn gn vi b tham mưu ca ḿnh:

“Tôi s đến gp tướng Grant, cho dù điu đó quá nhc nhă đi vi tôi”.

(Nguyên văn: I will go and see General Grant and I would rather die a thousand deaths).

Ngay lp tc ông đích thân son mt lá thư gi tướng Grant đ yêu cu sp xếp mt bui gp mt càng sm càng tt v́ ông không mun hy sinh thêm bt c mt sinh mng nào na.

Tướng Grant vô cùng vui mng khi nhn thư. Dù đi phương đang yếu thế, nhưng vi tài năng ca tướng Lee, bn thân v tư lnh min Bc này dù binh hùng tướng mnh cũng không nm chc được chiến thng sau cùng mà không phi tr mt giá xương máu vô cùng đt. Vi tt c ḷng tôn trng, ông ra lnh nghiêm cm các sĩ quan và binh sĩ trc thuc không được t ra bt c hành đng nào vô l vi v tướng tư lnh min Nam bi trn.

https://img.ntdvn.com/2020/10/ntdvn_ulysses-s-grant-1870-1880.jpg

Chân dung tướng Ulysses S. Grant . 

Trưa 9 tháng 4-1865, tướng Lee và mt đi tá tùy tùng cưỡi nga vượt qua pḥng tuyến đến đim hn trước. Ông vn mt b quân phc mi màu xám nht, hông mang trường kiếm, cḥm râu quai nón bc trng nhưng kết hp vi ánh mt oai nghiêm ca v tướng thân tri trăm trn càng th hin đy đ khí phách ca mt người anh hùng dù bi trn. Khi hai người đi qua, đoàn quân nhc ca lính min Bc lp tc đng “Nghiêm” và thi kèn chào đón. Khong na gi sau, tướng Grant đi din cho quân đi Min Bc mi ti. Ông mc mt b quân phc như thường ngày và không đeo kiếm. Hai người chào nhau, tướng Grant tiếp tướng Lee thân mt như hai người bn, ch không phi gia mt người chiến thng vi k chiến bi. 

Sau khi đọc xong văn kiện đầu hàng do tướng Grant trao, thần sắc tướng Lee nhẹ nhơm hẳn khi biết rằng binh sĩ dưới quyền ông được trở về nguyên quán sinh sống như một người dân b́nh thường, không phải chịu bất cứ một h́nh thức trả thù nào.

Ông nói: “Điều này thật tốt đối với mọi người, đặc biệt là với người của chúng tôi.” Tuy nhiên ông có thêm 2 yêu cầu:

1.     Cho phép binh sĩ ca ông được mang nga, la và súng tay v quê quán đ s dng trong nông tri, v́ không ging như quân đi min Bc, đây là tài sn ca riêng h mang theo khi gia nhp quân đi.

2.   Mt ngàn tù binh quân đi min Bc ông đang gi và binh sĩ ông đu đang đói và hết lương thc.

C hai yêu cu này ca tướng Lee đu được tướng Grant đng ư. Ông ra lnh cung cp ngay cho các tù binh và binh sĩ min Nam 25.000 khu phn ăn.

Hp xong, tướng Lee đng dy bt tay tướng Grant, chào mi người ri bước ra khi pḥng hp. Bên ngoài hi trường các sĩ quan và binh sĩ min Bc đang có mt đu đng nghiêm chào v tướng bi trn. Sau này khi viết v s kin đu hàng trên, lch s Hoa Kỳ đă gi đây là tha hip ca nhng người quân t (The Gentlemen’s Agreement) v́ thái đ ca c hai bên đu cư x vi nhau trong mt tinh thn nghĩa hip và b́nh đng, không áp bc người bi trn.

Trên đường tr v doanh tri, các binh sĩ min Nam đă dàn hàng nghiêm trang chào v danh tướng ca ḷng h, người mà h sn sàng hy sinh mng sng đ chiến đu dưới c ông. Dù rng ông va kư văn kin đu hàng, nhưng ai cũng hiu đó là điu tt nht mà đi tướng đă làm cho ḿnh. Trước mt nhiu sĩ quan và binh sĩ đang ch đi ti quân doanh, tướng Lee nói:

"Sau 4 năm chiến đu khó khăn, vi s can đm và ngoan cường chưa tng thy, Binh đoàn Bc Virginia b bt buc phi nhượng b mt lc lượng và hu thun quá to ln".

Không có kẻ thù, chỉ có những chiến binh anh em đáng được tôn trọng

Tin đu hàng ca tướng Lee lan ra nhanh chóng, tiếng súng ca binh sĩ Min Bc vang lên khp nơi đ reo mng chiến thng. Ngay lp tc tướng Grant ra lnh phi chm dt hành đng đó ngay lp tc:

“Quân đi min Nam đă đu hàng. Chiến tranh đă chm dt. Gi h là đng bào ca chúng ta, chúng ta không được reo mng trên ni đau ca h.”

Ngày 12 tháng 4 là ngày quân đi Min Nam np súng ng và c xí cho quân đi Min Bc. Tướng Grant giao vic này cho Đi tá Joshua Chamberlain ph trách. C̣n phía Min Nam th́ tướng Gordon nhn trách nhim.

Điu vô cùng đc bit ngày hôm đó đă xy ra khi các binh sĩ Min Nam đi theo đi ngũ ti đa đim đ giao súng ng và c xí. Đi tá Chamberlain ca quân min Bc đă ra lnh cho binh sĩ ca ḿnh “bng súng” và đng nghiêm chào vi mt nghi l cao nht cho các binh sĩ min Nam đi ngang đ bày t ḷng kính trng.

Trong hi kư được viết bn mươi năm sau s kin, Chamberlain đă mô t nhng ǵ xy ra tiếp theo: “Trong giây phút đó, không h có mt tiếng kèn hay tiếng trng, không mt tiếng reo mng, không mt li nói, không c mt tiếng th́ thm, không mt c đng, nhưng là mt s tĩnh lng khng khiếp, mi nhp th như ngng li và như th h đang nh́n nhng hn t sĩ đi qua”.

Tướng Gordon ca quân min Nam vn chưa bao gi nhc v vic này, nhưng 40 năm sau khi đc hi kư ca Chamberlain, ông đă gi Chamberlain là “người sĩ quan hào hip nht ca quân đi Min Bc.”

Vi s đu hàng ca Tướng Lee trong trn Appomattox ngày 9 tháng 4 năm 1865. Tuy quân min Nam vn c̣n mt s lc lượng ri rác khp nơi, tin tướng Lee và binh đoàn Bc Virginia đu hàng là mt tn tht tinh thn khng khiếp cho Liên minh min Nam. Hai tháng sau, toàn th lc lượng min Nam phi buông súng và quân min Bc chiến thng, kết thúc cuc Ni chiến Hoa Kỳ.

Ḥa ước của những người quân tử

Tướng Lee và các sĩ quan Liên minh min Nam ca ông trong cuc hp đu tiên ca h k t Appomattox, tháng 8 năm 1869. 

Không dựng tượng đài, tất cả v́ sự hàn gắn nước Mỹ sau chiến tranh

Sau khi đu hàng đ bo toàn tính mng cho binh lính và đt được tha thun vi tướng Grant v vic cho các binh sĩ v quê và không truy cu chuyn cũ, tướng Lee c̣n được biết đến v́ nhng hành đng đóng góp rt ln cho s hàn gn hai min sau chiến tranh. Mt trong nhng vic đó là phn đi vic dng tượng đài cho các tướng sĩ min Nam.

Sau khi Ni chiến Hoa Kỳ kết thúc và tướng Lee tr thành hiu trưởng ca Washington College (Lexington, Virginia) năm 1865, ông nhiu ln được đ ngh dng tượng nhưng luôn t chi.Trong lá thư 1866, ông viết: “Cho dù điu y có mang li cm giác tri ân cho min Nam như thế nào th́ tôi tin chc rng n lc này trong điu kin hin ti ca đt nước cũng ch mang li nh hưởng tŕ tr thay v́ thúc đy thành qu và s tiếp ni, nếu không thêm vào, s khó khăn mà bên dưới là người lao đng min Nam”. (Nguyên văn: ““my conviction is, that however grateful it would be to the feelings of the South, the attempt in the present condition of the Country, would have the effect of retarding, instead of accelerating its accomplishment; [and] of continuing, if not adding to, the difficulties under which the Southern people labour.”)

Tháng 6-1866, tướng Lee cũng bác b đ xut dng tượng Stonewall Jackson, v tướng mà tài năng và s ni tiếng ch đng sau ḿnh. Ông nói rng s là không công bng khi yêu cu gia đ́nh các cu binh Liên minh (Confederate, phe min Nam) quyên tin đ dng tượng trong khi h đang vt v mưu sinh sau chiến tranh. 

Lee tin rng thay v́ b tin ca ln thi gian đ tưởng nim các v tướng Liên minh th́ vic sau đáng được làm hơn: “tôi nghĩ tt c điu chúng ta có th hoàn thành là bo v nhng ngôi m và ghi du nhng đa đim an ngh ca nhng người đă ngă xung” – tướng Lee viết năm 1866.(nguyên văn: “All I think that can now be done is … to protect the graves [and] mark the last resting places of those who have fallen…”)

Tt c nhng điu trên, theo giáo sư s hc James Cobb ca đi hc Georgia là do: “Ông y bo ông y không hng thú vi bt kỳ tượng đài nào cho ḿnh hay cho phe Liên Minh. Tôi cũng không nghĩ rng ông s cm thy vui khi nhng đng đi chiến đu cho Liên Minh b quên lăng, nhưng ông không mun mt s sùng bái cho cá tính ca min Nam” (“He said he was not interested in any monuments to him or to the Confederacy. I don’t think that means he would have felt good about the people who fought for the Confederacy being completely forgotten. But he didn’t want a cult of personality for the South.”)

Trong nhng năm cui đi, tướng Lee không viết bt kỳ hi kư nào k li các chiến tích “Bc chinh”. Thay vào đó, ông viết mt quyn tiu s ngn v b ḿnh, Henry “Light-Horse Harry” Lee, mt người hùng ca cuc chiến giành đc lp nước M. Có l nguyên nhân ging như s gia Horn nói: “Ông y có l ch mun trn tránh lch s, đ tiếp tc sng, hơn là đi mt vi nhng vn đ đó.” (“He might just want to hide the history, to move on, rather than face these issues.”Horn)

Vy nhng vn đ đó có th là ǵ? Đó là nguy cơ rn nt s đoàn kết dân tc, chia r và xung đt vùng min, nh hưởng đến s thng nht ca nước M. Theo thin ư ca người viết th́ ch nên dng tượng đài cho các cuc chiến chng ngoi xâm, c̣n các cuc ni chiến th́ nên đ nó b lăng quên càng sm càng tt. S vng mnh ḥa hp ca mt đt nước sau chiến tranh phi được coi trng hơn tâm lư t tha măn cái tôi vùng min.

https://img.ntdvn.com/2020/10/ntdvn_general-robert-e-lee.jpg

Ông y bo ông y không hng thú vi bt kỳ tượng đài nào cho ḿnh hay cho phe Liên Minh. 

Thời gian cuối đời, một biểu tượng tôn kính cho cả hai miền Bắc Nam

Ngày 12 tháng 10 năm 1870, Tướng Robert Edward Lee, đi tướng ch huy ca Quân đi Liên Minh min Nam Hoa Kỳ, đă qua đi mt cách yên b́nh ti nhà riêng Lexington, Virginia. Ông hưởng th 63 tui.

Lee sinh ra trong gia đ́nh ông bà Henry Lee và Ann Carter Lee ti Stratford Hall, Virginia, năm 1807. Cha ông là danh tướng k binh ni tiếng phc v trong cuc Cách mng M dưới thi George Washington và sau đó là thng đc bang Virginia.

Khi Ni chiến n ra vào năm 1861, ông đm nhim chc v ch huy Quân đi Liên Minh khi Joseph Johnston b thương trong trn chiến vào tháng 05 năm 1862. Trong ba năm tiếp theo, Lee tr nên ni tiếng vi nhng chiến công tuyt vi chng li các đo quân đông và mnh hơn trong nhiu t́nh thế khó khăn. Tuy nhiên, các cuc tn công ca ông vào min Bc, ti Antietam, Maryland và Gettysburg, Pennsylvania, đă kết thúc trong tht bi buc ông phi đu hàng và giao np đi quân ca ḿnh ti Appomattox Court House, Virginia.

Năm 1865, ông trở về Richmond, Virginia và nhận lời mời từ phía hội đồng quản trị một trường đại học đang mong muốn nỗ lực trẻ hóa đội ngũ trường sau chiến tranh. Ông trở thành chủ tịch trường Đại học Washington (Washington College) ở Lexington, Virginia.

Dưới sự lănh đạo của ông, số lượng sinh viên nhập học của ngôi trường chật vật này đă tăng từ vài chục lên hơn 300 người. Ông đă góp phần vào sự ổn định của đội ngũ giảng viên, cải tiến chương tŕnh giảng dạy và điều kiện vật chất của nhà trường.

Thi gian cui đi, ông cũng tr thành mt biu tượng ca min Nam b đánh bi, mt h́nh tượng trang nghiêm và khc k được tôn trng bi c hai min Bc và Nam vi nhng hành đng và suy nghĩ luôn ng h cho vic hàn gn hai min, không khơi li vết thương chiến tranh. Ông b đt qu vào ngày 28 tháng 09 năm 1870, và sng thêm hai tun na trước khi qua đi. Sau khi ông mt và được chôn ngay trong khuôn viên trường, ngôi trường đă đi tên t Đi hc Washington thành Đi hc Lee (Lee College) ngay sau đó.

Minh Bảo

Mời xem tiếp: Đại Tướng Robert E. Lee:
Đại Tướng Robert E. Lee và Mẹ:

Trở lại