MIỀN NAM VIỆT NAM HÔM NAY   

Chương 4

Người Thủy Thủ Già / Đông Trường Sơn

NGHĨA TRANG QUÂN ĐI BIÊN H̉A HÔM NAY

Trước khi ri Vit Nam trv M, ngày 29 Tết Đinh Du, Người Thy Th Già thuê mt xe Uber đi thăm Nghĩa Trang Quân Đi Biên Ḥa cùng vi gia đ́nh.

Ln cui Người Thy Th Già viếng nghĩa trang này vào mùa Hè năm 1974, trên đường v t CCYT/TV Cát Lở.

 

Nghĩa Trang Quân Đi nm trên Xa L Hà Ni (Xa L Biên Ḥa cũ), cách Saigon khong 25 cây s.  Khi xe chúng tôi vào cng nghĩa trang không b nhân viên chánh quyn làm khó đ.  

Vào ngày 27 tháng 11 năm 2006, Th Tướng Vit Nam Nguyn Tn Dũng đă kư quyết đnh chuyn nghĩa trang này vào mc tiêu dân s. Nghĩa trang Quân Đi Biên Ḥa được đi tên là Nghĩa Trang Nhân Dân B́nh An thuc tnh B́nh Dương.

 

Người Thy Th Già ghé thăm Nghĩa Trang Quân Đi năm 1974

Người Thy Th Già và Gia Đ́nh đă đt và cm nhang cho mt s m T S hai bên đường dn đến Nghĩa Dũng Đài.

 

Sau hơn 40 năm không được tu b, nghĩa trang trông rt điêu tàn v́ s tàn phá ca thi gian, khi nh́n hin ti và so vi thi kỳ trước tháng 4 năm 1975. Nghĩa Dũng Đài cao 43 thước b Quân Đi Nhân Dân ct b mt 1/3 chiu cao sau năm 1975.

Ngày hôm nay, 29 Tết Đinh Du, Người Thy Th Già và Gia Đ́nh cũng có dp thp đèn và đt nén nhang cu nguyn và tưởng nh Anh Hùng T Sĩ ti bàn th ca Nghĩa Dũng Đài.

 

Trước khi ra v Người Thy Th Già đă bt tay cám ơn nhân viên làm vườn đă tn tâm săn sóc bàn th T Sĩ sch s và vườn hoa Nghĩa Dũng Đài luôn luôn tươi tt.

Và cui cùng chúng tôi cũng không quên cám ơn Ban Qun Lư Nghĩa Trang đă không quy ry "Gic Ng Ngàn Thu" ca nhng người trai tr đă hy sinh cho chánh nghĩa ca h.

  (Xin mi xem tiếp chương 5 - Đon Kết) Dang duoc thuc hien

Trở lại