MIỀN NAM VIỆT NAM HÔM NAY   

Chương 5

Người Thủy Thủ Già / Đông Trường Sơn

 

Min Nam Thiên H S

BN CÓ BIT, NHNG    XY RA MIN NAM VIT NAM HÔM NAY                                                       

Không cn báo cáo nhưng Quí V và Các Bn đu biết là sau hơn hai mươi năm k ngày t giă chế đ Vô Sn (11 tháng 7 năm 1995), mt s Đng Chí Nhà Nước và các tay "môi gii" (trung gian) đă được nâng cp và hi nhp vào giai cp Siêu Sang (elite) trong thi gian Siêu....Ngn.

Bn có biết,  Min Nam Vit Nam hôm nay đang trong mt môi trường "mánh mung" chp git ngày càng phát trin. Gung máy "làm ăn ca sau", là mt đnh lut (a must) cho mi dch vụ, ngày mt tinh vi và cũng là mt gung máy vn hành rt ăn khp.

Bn có biết,  trong tháng 12 năm 2016, tôi đc t báo Asia News, Ông Tng Bí Thư Đng Cng Sn Vit Nam Nguyn Phú Trng tuyên bố với đại diện báo chí: "vic bài tr tham nhũng Vit Nam chưa đúng mc".

Bn có biết,  mt Đng Viên đương nhim (active member) ca Đng Cng Sn có hơn 40 tui Đng tâm s. Anh cm thy ưu tư cho thế h tr Vit Nam trong đó có c con cái ca anh. Cui cùng anh kết lun là "mi th" đu phi mua bng tin v́ các Đng Chí Ch Đo "trin khai" đường li sai.

Bn có biết,  thế h tr Vit Nam vn l phép, chân tht, d thương và rt t́nh cm.

Bn có biết,  gii tr Saigon th l tâm t́nh, s bt công và km kp ca Chế Đ làm h ut c trong tim. Ch ch ngày "tim n" mà chết.

Bn có biết,  gia đ́nh có con nh Vit Nam rt quan tâm v nn bt cóc v́ có tin đn v vic bán "ni tng" (organs), làm ph huynh lo s ngày đêm.

Bn có biết,  Vit Nam có đo lut rt khc khe v vic bài tr ma túy (t h́nh) nhưng nn ghin ma túy vn lan tràn. My người ghin ma túy đi cai, bây gi gi là "ci to", M gi là "rehab".  Đi cai vn là vic làm vô ích v́ vn có người đưa ma túy vào cung cp cho bnh nhân mt cách "d dàng".

Bn có biết,  nn trm cp, cướp git Saigon như rươi. Hotel tôi có shuttle (compliment) ch đi Bưu Đin Saigon và ch Bến Thành mi ngày my chuyến. Trước khi khi hành, nhân viên Qun Lư khách sn ra xe nhc nh khách đàn bà không nên xách ví, đàn ông không nên đeo máy nh ṭn ten.

Bn có biết,  theo báo chí, truyn thông, th́ trong nhng ngày trước Tết, Đường Hoa Nguyn Hu trung b́nh có khong 5-10 v cướp git máy nh hay smart phone, chưa k nhng s cướp git khi lái xe Honda chy trên đường ph.

Bn có biết,  các h thng xa l, đường hm, metro, tàu siêu tc đă, đang, và s thc hin Vit Nam ch có các hăng thu Á Châu "đc quyn" mà không có các hăng thu "Tây" tham gia?  Chuyn này rt d hiu v́ chúng ta là người "gc" Á Châu, chúng ta đu biết hi l là m đu cho mi dch vlàm ăn. Đó không nhng là nguyên tc căn bn mu dch mà c̣n là "quc sách" (national interest) ca các nước  Á Châu. Đi vi các nước Tây Phương hi l là mt vic làm phm pháp (crime).

Bn có biết,  mi đây Nhà Nước Vit Nam ban hành đo lut cho dân Vit được chuyn tt c s tin bán bt đng sn ra nước ngoài sinh sng. Nhưng đa s người dân Vit Nam lao đng nghèo kh, ăn cơm trưa "va hè" th́ ly ǵ đ sng nước ngoài? Phi chăng lut v ra đ ưu đăi nhng gii chc b "mt cơ hi" ra nước ngoài ngh mát và đ pḥng b truy t v nhng vic làm trái phép hay ch là mt li "ra tin" (money laundering) hp pháp.

Bn có biết,  chuyn tin ra nước ngoài theo li "chui" rt bí mt nhưng người dân Saigon ai cũng biết. Bn có th gi t 10 ngàn đô cho ti triu đô ra nước ngoài rt nhanh, rt chc ăn ch tr chi phí (commission) t .8% cho ti 1%.  Dân biết sao chánh quyn không biết?

Bn có biết,   nước C Hoa, bên kia b Đi Dương và cách Saigon na ṿng trái đt, có mt làng tên Fountain Valley. Dân Saigon cho biết có mt nhóm người “Vit Siêu Sang” chun tin qua mua nhà đ "thư giăn" và tr bng cash. Đám này rt giàu tin nhưng nghèo....ch (under-educated) mà li "chnh". trong mt nước có tŕnh đ kiến thc cao, nhưng đám này không biết hc hi theo li sng mi mà c n ào "to tiếng" nơi công cng như dân buôn bán ch tri. Nhng người Vit Kiu hàng xóm thy xu h mun dn đi nơi khác.

Bn có biết,  trong tháng 12 năm 2016 có tin đn đi tin, dân Saigon nhn nháo đi đi đô la ch đen. Đc bit là đi bao nhiêu cũng có. Tin đi v không phi là tin  đng đô la ri" (loose money bills) lưu hành trong gii dân gian (ch đen) mà là tin gói tng block ch có t Ngân Hàng Nhà Nước.

Bn có biết,  vic xây ct vùng Saigon rt ào t, theo lut th́ giy phép s được cu xét và chp thun trong ṿng 15 ngày, nhưng "tin bi dưỡng" cho gii chc có thm quyn chưa đúng mc so vi giá tr ca bt đng sn th́ trên 6 tháng chưa được cu xét.

Bn có biết,  đêm Mng Mt Tết Đinh Du, chúng tôi được mi ăn mng Năm Mi mt nhà hàng sang trng Saigon. Ngi chung bàn ăn vi chúng tôi có mt thanh niên tui hai mươi, hin ḥa, d thương, là s hu ch mt xe hơi th thao Ferrari tr giá trên 7 t đng.

Bn có biết,  trong thi kỳ chng Pháp, các đng chí B Đi đă "th" cơ phn đi pháo lên đnh Trường Sơn bng xe đp, ri ráp li và "pháo" Đin Biên Ph. Hôm nay các đng chí có đa v xài xe xn, tr giá vài t đng, đi trên các đường phSaigon.

Bn có biết,  ngày xưa các đng chí GPMN đi chân không li qua các rng tràm, rng đứơc, chân b chai dày c phân, nt nẻ, rướm máu (chiến hu Giang Đoàn đu thy), hôm nay các phu nhân mang giày "bt"  (boots) thi trang giá $5000 US Đô.

Bn có biết,  trong thi kỳ chiến tranh gii phóng, ban ngày du kích GPMN chui trn dưới hm nhà dân, hôi hám, ti tăm, chut cng, sâu b quy ry. Hôm nay các đng chí có cơ hi sng rt thoi mái trong các "căn h" tr giá hàng trăm t đng.

Bn có biết,  nếu bn có bt đng sn Vit Nam đă b dân chiếm đot sau năm 1975, có th làm th tc đ ly li được. Xin các bn liên lc vi các văn pḥng lut sư Saigon đ t́m hiu thêm. Tôi cũng có miếng đt xa l Biên Ḥa, gn làng Đi Hc, mua vi các anh em Hi Quân cũng b chiếm sau năm 1975. Các em tôi yêu cu gi giy t v đ làm th tc "đ̣i đt".

Bn có biết,  Saigon là mt Thiên Đường không có "ăn mày".

Bn có biết,  Saigon có "siêu ăn mày" ngy trang dưới h́nh thc người "bán vé s". Tay ch́a vé s nhưng ming xin tin. Nhng người siêu ăn mày này được bn "chuyn người" (human trafficker) t́m ṭi nhng người tàn phế, hay gi tàn phế, bnh tt, t mi nơi đem v Saigon sng (ban đêm ngũ vơng) và được bn này giao vé s đi bán, ti v chia tin ăn xin.

Bn có biết,  Saigon không có băi đu xe (parking). Nếu bn có xe hơi, ngày ngh cui tun đưa gia đ́nh đi ăn tim, nhà hàng s cho nhân viên hướng dn bn đu xe trên li đi dành cho người đi b (sidewalk). No ticket, no problem, v́ nhà hàng đă "mua đt" Công An khu ph. Khách b hành không có li đi th́ đi xung dưới đường xe chy, xe đng chết rán chu.

Bn có biết,  nếu bn lái xe Honđa trên đường ph gp tai nn, xin t gii quyết ly. S thông cm gia hai bên là ưu đim. Nếu bn ch Công An ti làm biên bn th́ bn s đóng tin "ngu" và b kéo xe vsở, có th bị….. "làm tht".

Bn có biết,  nếu bn b tai nn phi vào nhà thương cp cu, bn s nm băng ca ch c tun chưa được nhân viên nhà thương săn sóc nếu không có “đng tin" m đường.

Bn có biết,  ti mt vài nhà thương, bác sĩ cu kết vi y tá ct bt thuc điu tr bnh nhân đ đem thuc ra ngoài bán.

Bn có biết,  Air Vit Nam (công ty Nhà Nước) là mt tp đoàn lường gt khng..... (khiếp) nht thế gii.

Bn có biết,  chúng tôi mua vé Air Vit Nam t Saigon đi Dalat và t Nhatrang v Saigon vi hng thương gia (business class). Ngày chúng tôi bay đi Dalat th́ chúng tôi được tiếp đăi như Ông Vua v́ Vit Nam....khách hàng là Thượng Đế. Trong khi ch đi lên máy bay chúng tôi vào VIP Lounge ăn thoi mái, gii khát th́ có c nước ngt, bia, và có c rượu chát (wine) tha h ung hoàn toàn min phí.

Bn có biết,  ngày chúng tôi bay t Nhatrang v Saigon th́ bAir Vit Nam tr qu. Mt ngày trước khi khi hành chúng tôi được Air Vit Nam cho biết là nhóm chúng tôi b chia làm hai toán và v Saigon bng 2 chuyến bay khác nhau. Con gái tôi lên mng và "chat" vi đi din Air Vit Nam. Được tr li là v́ chúng tôi mua vé "on line" t sáu tháng trước giá r, bây gi mun đi chung th́ phi tr thêm tin.

Bn có biết,  trong hơn 40 năm chúng tôi du lch bng nhiu hăng máy bay, M, Pháp, Anh, Nht, Tàu, Hàn Quc, Thái, Hng Kông, v.v. nhưng chưa bao gi gp trường hp quái g như Air Vit Nam. Chúng tôi không tr thêm tin mà ch lên phi trường khiếu ni.

Bạn có biết,  tại phi cng Cam Ranh, chúng tôi khiếu ni vi đi din Air Vit Nam và cui cùng con gái tôi hăm s đưa li khiếu ni ny lên mng nếu không được gia quyết tho đáng.  Sau 30 phút dàn xếp, chúng tôi được đi chung mt chuyến bay mà không phi tr thêm tin.

Bn có biết,  đu tháng 1 năm 2017 chúng tôi và mt s bn đi thăm Phú Quc cũng bng Air Vit Nam. Ngày lên máy bay, sau khi gi hành lư chúng tôi phi qua s kim soát an ninh vi my ngàn người sp hàng ch đi nên mt quá nhiu thi gi. Cui cùng chúng tôi cũng đến ca lên máy bay (gate) 5 phút trước gi khi hành. Chúng tôi được nhân viên kim vé tr li: “Quí vđến tr, máy bay đă khi hành”.

Đi din nhóm chúng tôi và hơn mười my hành khách tr tàu đến pḥng bán vé khiếu ni, được nhân viên Air Vit Nam tr li:  "Qu v tr máy bay, vé cũ k như b. Mun đi chuyến bay kế tiếp và phi mua vé vi gia tăng 300% so vi vé cũ. Tri đt!  Phi quyết đnh sao đây v́ hành lư đă gi đi trong chuyến bay trước? Ci ly vi nhân viên Nhà Nước nhưn găy tai trâu". Trên xe shuttle ra phi cơ chuyến máy bay k tiếp, mt bà mt mày bun xo đng cnh tôi, k l là bà đă phi mua vé vi gia tăng 300%.

Guess what?  Ba mươi phút sau máy bay đáp xung phi trường Phú Quc. Hành lư cũng đến cùng lúc vi chúng tôi thay v́ được gi đi trong chuyến bay trước. Phi chăng đă có mt s sp xếp?

Bn có biết,   Saigon, ngoài xe taxi Uber c̣n có Honda Ôm Uber và Honda Ôm Grap. Honda Ôm Uber đi nón xanh dương (blue), Grap đi nón xanh lá cây (green).

Bn có biết,  các tài xế taxi gi Cnh Sát Công L là "con ḅ vàng" (sc phc màu vàng). My anh này cho biết, mun làm CSCL phi mt 500 triu đng đ được đng đường.  Mi ln kiếm c pht taxi th́ ra giá đng hng 100 ngàn đng tin pht (b túi). Nếu không có tin l th́ CS sn sàng "thi" li.

Bn có biết,  h thng Wi Fi rt ph thông Saigon và Phú Quc, believe me! Nếu có tablet (iPad) bn có th "chat" vi đào nhng nơi công cng như: trên taxi, tim un tóc, quán cà phê, ghế băi bin, v.v. Ưu đim!

Bn có biết,  dân Saigon đă k, tượng Thương Tiếc ca Nghĩa trang Quân Đi Biên Hoa b h xung sau 1975 và được đem v b băi đt trng ca xă Đng Ḥa. Dân chúng quanh vùng đn đăi là tượng rt linh thiêng và thường ngày ra cúng bái.....cu an, có người c̣n xin s đ....."đánh đ".  S người t tp càng ngày càng đông nên chánh quyn đa phương đem bc tượng đi du mt tiêu.

Bn có biết,  s tính ngưỡng Vit Nam không được Nhà Nước h tr và khuyến khích nhưng rt nhiu ngôi chùa đ s đă và đang được xây ct khp nơi. Phi chăng đây là nhng ngôi Chùa Quc Doanh làm ra đ kinh tài, ru ng bá tánh, hay do s cúng đường sám hi ca các .....siêu sang Phu Nhân.  

 

 Mt cnh chùa trên xa l Hà Ni (xa l Biên Ḥa cũ)

 

Bn có biết,  h thng xe buưt Saigon rt hu ích cho người nghèo. Bước lên/bước xung tr 6000 đng hay đi t ch B́nh Tây đến Th Đc (đu trm/cui trm) cũng tr ch6000 đng (30cents/US). Xe buưt có máy lnh, nhân viên bán vé giúp đ người ln tui khi lên xung xe. Người cao niên 75 tui min phí. Ưu đim!

Bn có biết,  hai bên sông, rch, kinh, quanh Saigon vi mùi hôi thi, rác rến, ngày xưa, nay được chnh tranh sch s vi "b kè"  (riverwalk) trng hoa đp đ. Ưu đim.

Bn có biết,  Saigon vn chưa có pḥng v sinh công cng (public restroom) nên vic "đái đường" truyn thng vn được duy tŕ. Khi "mc" th́ c vô tư, xin đng ngi khi  có ông đi qua, bà đi li. V Saigon, các bn nên tránh đi gn các góc ph hay gn trm xe buưt trên đường vng.

Bn có biết,  cái "Mùi Saigon" (signature odor of Saigon) s không t́m thy các nơi trên thế gii. Cái mùi không th phân tách mà ch có nhng người Saigon mi cm nhn được. Bn có th cười tôi ng ngn nhưng khi v ti Saigon bn s cho tôi nhn xét đúng. 

B kinh Văn Thánh Ch Th Nghè

 

Cư Xá Hi Quân cu Th Nghè được thay thế bng công viên và bến tàu cho khách du ngon sông Saigon  

Bn có biết,  nhng mu chuyn góp nht k trên là "câu chuyn đu môi" (talk of the day) mà dân Saigon k cho nhau khi các bà đi ch, các ông ngi quán cà phê, cơm trưa va hè, trên xe taxi, tim un tóc, v.v. mà tôi đă nghe hoc tôi đă chng kiến (eye witness) và k li cho các bn nghe, không có mc đích thêu dt, tuyên truyn, xuyên tc. Nếu có v Saigon các bn cũng có th nghe thêm nhiu chuyn mi lhơn tôi.

Kính Chúc Quí V và Các Bn mt Năm Mi, Hnh Phúc, Sc Kho, An Lành.  

Xuân Đinh Du

Người Thy Th Già / Đông Trường Sơn  

nguoithuythuza@gmail.com

(Mời xem chương 1 - Sài G̣n hôm nay)

Trở lại