BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Thơ biển đảo - Phạm Ngọc Thái

      

 
Hăy cứ đo bể ta bằng luật-điều quốc tế
Trời xanh ta xanh bao nhiêu hải lư
Nhưng chớ đo ḷng căm giận chúng ta
Máu hơn ba chục năm trời ta đă đổ ra.
Chế Lan Viên

 I-

Chúng muốn cướp biển ta. Lũ Tàu khốn kiếp.
Anh em ǵ, răng với chả môi?
Từ thuở ngh́n năm cha ông đă thế rồi!
Phải coi chúng muôn đời là giặc.
Nếu bị mất ḷng dân th́ mất hết,
Sao lại đàn áp người biểu t́nh khi họ chống giặc Trung?
Nếu ta mà sợ sệt luồn ḿnh
Cũng có nghĩa là hại dân, hại nước?
Hoan hô ông Thủ tướng lên tiếng
bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Lên án quân Tàu xâm phạm địa phận biển Đông ta (*)
Tội lỗi thay những ai chỉ biết co ro,
khi giặc vào để chiếm nhà
Nếu Đảng không c̣n đủ đức tin với giống ṇi
Th́ cấp thiết thay bằng con đường dân chủ.
Sinh mạng bao chiến sỹ biển đảo ta và máu nhân dân
vẫn đổ nơi biển trời xứ sở
Nh́n cảnh bọn Tàu cậy mạnh ức hiếp ḿnh
không khác ǵ một bọn sói lang
Hoà b́nh đấy mà bao hờn căm uất hận
Với thằng Tàu - Bản chất chúng là không có anh em.

II-

Ta sẵn sàng đối xử hiền hoà
Nếu chúng biết tôn trọng chủ quyền ta,
ḥa hảo làm ăn đều có lợi.
Không cần úp mở ǵ: Chúng chỉ lui nhường,
một khi không nuốt nổi ta !?
Ừ, th́ cả hai bên cùng đóng kịch, diễn tṛ
Miễn rằng: Anh biết tôn trọng tôi,
tôi cũng sẽ tôn trọng anh - là được.
Cậy nước lớn
- Chúng chỉ muốn nuốt sống, ăn tươi người khác?
Kẻ thù lớn kề sát cạnh ta
vừa thâm độc, tính lại bẩn như loài cầm thú.
Muốn đất nước, dân tộc ḿnh
Không phải nhấn ch́m măi trong cảnh máu xương nhuộm đỏ
Xă hội phải thật sự có nhân quyền
Để liên minh với nước Mỹ hùng cường
cùng bầu bạn, anh em trên trường quốc tế.
Bản thân tôi vào đảng nơi chiến trường
Trải qua ba lần đạn bom bắn vào cơ thể
Là ba lần máu đổ với mấy mảnh xương tan
May không chết. Được Đảng kết nạp ngay trên chốt.
Nếu ở đến bây giờ,
Cũng phải hơn 40 năm là người trong tổ chức
Nhưng tôi đă xin ra khỏi Đảng.
"Tượng thần tự do" chính là đỉnh cao sáng lạn
Ở ngay nước Hoa Kỳ!
Của nhân loại vĩnh hằng
Con đường ta cần đến, cần đi
Không có đảng độc quyền.
- Trước hết, không phải v́ đảng
Mà phải v́ nhân dân - Tổ quốc!
ÔI, biển đảo quê hương ta ngàn năm tha thiết
Chưa bao giờ được b́nh yên. Đầy băo táp phong ba...  
Hà Nội - 6/2014
PNT.
(*)   Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă có lời tuyên bố đầy khí phách trước toàn thế giới, rằng:
   -   Việt Nam không đánh đổi chủ quyền lấy một thứ hoà b́nh, hữu nghị viển vông.

Trở lại