TƯỞNG NIỆM HẢI CHIẾN

HOÀNG SA

 


Những anh hùng dân tộc

HỘ quốc vong thân hồn linh hiển
TỐNG loài Mao tặc chiếm Hoàng Sa
HẠM Thà tử , khí hùng bất tử
Hải sử ghi, danh liệt anh hùng
Quân Tàu à “ Hà Bá “ thây đầy biển à
10 mươi... chiến tích dậy Biển Đông ...
NHỰT nguyệt sáng soi hồn muôn thuở
TẢO vọng Hoàng Sa … nhiệt huyết trào !...

Hải Quân VN Tuẫn Quốc Bảo Vệ Hoàng Sa

Chết vinh quang , chết : Trần B́nh Trọng ?...
Sống ươn hèn : Chiêu Thống , nhục thân !...
Nâng bi Tàu Cộng hiến dâng
Bán miền Đất Tổ... Nhục thân Tiên - Rồng !...
Gương xưa đó , nào ai quên được
Trận Hoàng Sa chiến tích c̣n vang
Hải Quân Việt quốc vong thân
Lưu danh muôn thuở toàn dân ngậm ngùi …

Ngh́n năm bia miệng

...Nam quốc sơn ha Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư …
Quật cương bừng dậy hồn dân Việt
V́ nước hồi sinh dạ anh hùng
HQ 10 xứng danh Lư Thường Kiệt
Nhựt Tảo tàu măi sống với non sông
… Trăm năm bia đá chẳng ṃn
Ngàn năm bia miệng sẽ c̣n truyền danh …

Thành Kính Tưởng Niệm Hải Chiến Hoàng Sa

THÀNH bại khó phân chữ anh hùng
KÍNH thương mến tiếc đấng hào hoa
TƯỞNG nhớ anh linh hồn hải sĩ
NIỆM hương bái vọng kẻ vong thân
HẢI quân Việt mở trang hải sử Việt
CHIẾN tích hùng ấn hiện với non sông
HOÀNG thiêng Hậu Thổ linh thiêng chứng
SA số ngân hà rạng chiếu soi .

 

Thơ Nguyễn Ngọc Mục.

Tết Về... Nhớ ngày... 19/1/1974...Tưởng niệm hải chiến hoàng sa.

Văn nghệ biển khơi.

Mời xem "Mùa Xuân Giáp Dần: Hải Chiến Hoàng Sa 19.1.1974

trở lại