CHIẾN TRANH GẦN KỀ
[1] [2] [3] [4]
Trúc Đông Quân phiên dịch


 
S
au đây là một bản dịch của bài diễn văn được tin là của Tŕ Hạo Điền, Bộ trưởng Quốc pḥng Trung Quốc kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Quân Ủy Trung Ương. Chưa có thể phối kiểm cách độc lập xem ai thiệt sự là tác giả của bài diễn văn này. Bài này đáng để đọc v́ người ta tin rằng nó tŕnh bày chiến lược của đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc phát triển nước Tàu. Bài này biện minh những lư lẽ cần thiết cho Trung Quốc dùng chiến tranh sinh học để tiêu diệt dân Hoa Kỳ và chuẩn bị cho Tàu chiếm nhiều thuộc điạ rộng lớn trong tương lai. „Chiến Tranh Không Xa Chúng Ta Và Là Bà Mụ Của Thế Kỷ Người Tàu“được đăng vào ngày 15 tháng 2 năm 2005 trên mạng điện tử www.peacehall.com và được đăng trên mạng điện tử www.boxun.com ngày 23 tháng 4 năm 2005. Bài diễn văn này và một bài diễn văn liên hệ, „Cuộc Chiến Đang Gần Chúng Ta“ đă được phân tích trong tờ Epoch Times với bài nguyên bản „Tṛ Chơi Đến Cùng Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Chiến Tranh Nguyên Tử Và Sinh Hóa“.

Các đồng chí,

Ngày hôm nay tôi rất là phấn khởi, bởi v́ cuộc thăm ḍ ư kiến rộng lớn trên mạng điện tử Sina.com đă được thực hiện, cho thấy là thế hệ kế tiếp của chúng ta đầy hứa hẹn và chính nghĩa của đảng chúng ta sẽ được tiếp tục tiến hành. Trong việc trả lời cho câu hỏi “ Chúng ta sẽ bắn vào những phụ nữ, trẻ em và tù nhân chiến tranh” , hơn 80% người trả lời rất tích cực, vượt quá những sự kỳ vọng của chúng ta (1).

Hôm nay tôi muốn tập trung vào lư do tại sao chúng ta yêu cầu Sina.com mở cuộc thăm ḍ ư kiến trên mạng điện tử này trong dân chúng ta. Bài nói chuyện hôm nay của tôi là phần tiếp nối của bài phát biểu kỳ trước của tôi (2), lúc đó tôi bắt đầu bằng một sự thảo luận về vấn đề  ba ḥn đảo “ (3), nhắc lại rằng 20 năm của khúc nhạc b́nh dị “ hoà b́nh và phát triển “ đă tới hồi chấm dứt, và kết luận rằng hiện đại hóa dưới sự yểm trợ của quân sự là chọn lựa duy nhất của nước Tàu trong bước kế tiếp. Tôi cũng nhắc nhở rằng chúng ta có quyền lợi sinh tử tại hải ngoại. Hôm nay, tôi sẽ nói chi tiết hơn vào hai vấn đề này.

Vấn đề trọng tâm của cuộc thăm ḍ ư kiến này là xem coi một người nào đó có nên bắn vào những phụ nữ, trẻ em và tù nhân chiến tranh, nhưng ư nghĩa thực sự của nó vượt qua cả nội dung của câu hỏi. Bề ngoài, chủ đích của chúng ta chính là đoán thử xem người Tàu có thái độ ǵ đối với chiến tranh: Nếu các người lính tương lai này không ngần ngại bắn giết ngay cả những người thường dân, th́ theo lẽ tự nhiên, họ sẽ sẵn sàng gấp đôi và tàn ác gấp đôi khi giết những binh sĩ địch. V́ vậy, sự trả lời cho câu hỏi thăm ḍ ư kiến có thể phản ánh thái độ tổng quát của dân chúng về chiến tranh.

Tuy vậy, thực ra đây không phải là ư định chân thực của chúng ta. Mục đích của bộ Chính Trị Trung Ương Đảng trong việc thực hiện cuộc thăm ḍ ư kiến này là để t́m hiểu những suy nghĩ của dân chúng. Chúng ta đă muốn biết: Nếu công cuộc phát triển toàn cầu của nước Tàu sẽ cần thiết tạo ra những cái chết hàng loạtt trong những nước thù địch th́ dân chúng ta có yểm trợ t́nh huống này hay không ? Dân chúng sẽ ủng hộ hay chống đối lại việc này ?

Như mọi người đều biết, tư tưởng chính yếu của đồng chí Đặng Tiểu B́nh (4) là “ Phát triển là sự thật hiển nhiên “. Và đồng chí Hồ Cẩm Đào (5) cũng đă chỉ ra bằng cách lập đi lập lại và đồng t́nh rằng “ sự phát triển là ưu tiên hàng đầu của chúng ta “ mà không được lăng quên ngay trong một lúc. Nhưng có nhiều đồng chí có khuynh hướng hiểu chữ “ phát triển “ trong nghĩa hạn hẹp của nó, cho là nó chỉ giới hạn trong vấn đề phát triển nội địa. Quả thực là “ việc phát triển “ của chúng ta nói tới sự phục hưng mạnh mẽ của nước Tàu, mà dĩ nhiên không giới hạn trong vùng đất chúng ta đang có nhưng c̣n bao gồm cả toàn thế giới nữa.

                                                                                  [Đọc tiếp Phần 2]                                                                                       

trở lại